2023-11-23: Bruikbare idioten van Hamas in de VS, Europa – Hamas’s Useful Idiots in the U.S., Europe

– Pro Hamas demonstranten, die zich zo deugdzaam lijken te voelen, sturen een boodschap naar de terroristische groeperingen dat mensen in het Westen geweld, terrorisme en de Jihad (heilige oorlog) gelukkig steunen, niet alleen tegen Israël en Joden, maar ook tegen christenen, alle “ongelovigen”, in Europa, de Verenigde Staten en het Westen.
– Pro Hamas demonstrators, who appear to feel so virtuous, send a message to the terrorist groups that people in the West happily support violence, terrorism and the Jihad (holy war) not only against Israel and Jews, but also against Christians, all “infidels,” Europe, the United States and the West.

Lees verder