2023-07-25: Tisha B’Av nodigt je uit om je voor te stellen hoe alles mis kan gaan – Tisha B’Av invites you to imagine howeverything could go wrong

– Aanstaande donderdag (woensdag avond) is  het Tisha B’Av , de dag waarop Joden traditioneel de  vernietiging van de twee oude tempels herdenken met vasten en andere vormen van zelfverloochening. Het doel van deze rituelen is om een ​​mentaliteit van rouw op te wekken in een poging te waarderen wat verloren is gegaan met de verwoesting van de tempel.
– Next Thursday is Tisha B’Av, the day on which Jewstraditionally commemorate the destruction of the two ancientTemples with fasting and other modes of self-denial. The goal of these rituals is to induce a mindset of mourning in an attempt toappreciate what was lost with the destruction of the Temple.

Lees verder