2023-02-09: VIDEO: Kruispunten: Het ontdekken van de geografie van Israël – VIDEO: The Crossroads: Exploring the geography of Israel

– Israël heeft een unieke geografische ligging op het kruispunt van continenten en historische rijken. Het ligt precies in het midden en verbindt Afrika, Azië en tot op zekere hoogte ook Europa. Het is een landbrug en ook de bakermat van de beschaving.
– Israel has a unique geographic position at the crossroads of continents and historic empires. It’s right in the middle, connecting Africa, Asia and to a certain degree Europe, as well. It’s a land bridge and also the cradle of civilization.

Lees verder