2022-09-30: Voormalig marinechef: We hadden Nasrallah meerdere malen kunnen doden maar deden het niet – Former Navy chief: We could have killed Nasrallah several times but didn’t

– Dit in verband met Nasrallahs herhaalde dreigementen om Israël aan te vallen als het begint met het oppompen van aardgas uit het offshore Karish-veld voor de noordkust van het land.
– Marom was speaking in context of Nasrallah’s repeated threats to attack Israel if it begins pumping natural gas from the offshore Karish field off the country’s northern coast.

Lees verder