2023-08-11: VERSCHRIKKELIJK’: Anti-regeringsdemonstranten vernietigen reputatie hotel omdat Netanyahu er verbleef – ‘REPULSIVE’: Anti-government protesters destroy hotel’s reputation because Netanyahu stayed there

– “Vertel me meer over hoe ze vechten voor democratie terwijl ze een klein bedrijf vernietigen door er wrede, vreselijke leugens over te verzinnen.” ‘Democratie en vrije markten’, toch? 
– “Tell me more about how they’re fighting for democracy while destroying a small business by making up vicious horrible lies about it.” ‘Democracy and free markets’, right?

Lees verder