2023-03-24: ‘Ik neem de teugels in handen’: Netanyahu noemt ‘almachtig hooggerechtshof’ echt gevaar voor democratie – ‘I’m taking the reins’: Netanyahu says real danger to democracy is ‘all-powerful court’

– “Velen in de natie zijn het erover eens dat het Hooggerechtshof wordt geleid door een besloten groep die rechters benoemt in een vriendjespolitiek systeem,” zei Netanyahu.
– “Many in the nation agree that the Supreme Court is run as a closed club for the appointment of judges in a friend brings friend system,” said Netanyahu.

Lees verder