2023-12-06: NIEUWS VAN YAD L’AMI O.A. WERKZAAM AAN DE GRENS MET GAZA

NIEUWS VAN YAD L’AMI O.A. WERKZAAM AAN DE GRENS MET GAZA
Jozua 1 : 2-5 “Van de rivier tot de zee”, het staat allemaal in de Bijbel, interessant!
De HERE zei tegen Jozua: “Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk(Israël) naar het land dat IK aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats, die uw voetzool betreedt, heb IK u gegeven, overeenkomstig wat IK tot Mozes gesproken heb. Jullie gebied zal zijn vanaf de woestijn in het zuiden tot aan de Libanon daarginds in het noorden. Verder het hele land van de Hetieten, tot aan de grote rivier de Eufraat in het noord-oosten. De Grote Zee in het westen zal de westgrens zijn. (Dat is nog wel een beetje groter dan het Israël van nu)

Lees verder