2023-11-24: Israëlische archeologen onthullen het vroegste bewijs van eeuwenoude oorlogsvoering in de regio – Israeli archeologists reveal earliest evidence of ancient warfare in the region

– Te midden van een aanhoudende oorlog wijzen bevindingen van de Israel Antiquities Authority erop dat de massaproductie van wapens in de Zuidelijke Levant al 7.200 jaar geleden plaatsvond.
– Amid an ongoing war, findings from Israel Antiquities Authority indicate mass production of weapons in the Southern Levant occurred as long as 7,200 years ago.

Lees verder