2022-01-06: IDF gaat gevechtseenheid voor religieuze vrouwen oprichten, ondanks rabbinale bezwaren – IDF to create combat unit for religious women, despite rabbinical objections

– IDF werkt aan oprichting van uitsluitend vrouwelijke gevechtseenheden om religieuze Joodse vrouwen tegemoet te komen De leidende Religieus Zionistische rabbijn is tegen vrouwen in gevechtsrollen.
– IDF gearing up to create female-only combat units to accommodate religious Jewish women; leading Religious Zionist rabbi opposed to women in combat roles.

Lees verder