Tag: War Russia Ukriane

2022-12-14: Rusland en Iran op weg naar volwaardig verdedigingspartnerschap – Russia and Iran move towards full-fledged defense partnership

– De militaire banden tussen Rusland en Iran ontwikkelen zich tot “een volwaardig defensiepartnerschap”. De achtergrond is de behoeften van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne, maar de politieke en geografische context is veel breder.
– Military ties between Russia and Iran are developing into, “a full-fledged defense partnership.” The background is Russia’s needs in its war against Ukraine but the political and geographical context is much broader.

Lees verder

2022-04-19: VIDEO: Poetin stuurt kernbommenwerpers naar Oekraïne – Putin Sends Nuclear Bombers To Ukraine

– De dreiging van een kernoorlog is reëel geworden nu Rusland kernbommenwerpers naar de grens van Oekraïne heeft gevlogen. Als Rusland van plan is alleen tactische kernwapens te gebruiken, waarom dan die kernbommenwerpers?
– The threat of a nuclear war just got real as Russia flew nuclear bombers near Ukraine’s border. If Russia is planning only to use tactical nukes then why the nuclear bombers?

Lees verder

2022-04-13: Oorlog doet Europese opvattingen over energie verschuiven, wat kansen schept voor Israël -Ukraine war shifts European attitudes about energy, creating opportunity for Israel.

– Nu Europa staat te popelen om zich los te maken van haar afhankelijkheid van Russische olie en gas, zou de oorlog in Oekraïne een ommekeer van 180 graden kunnen betekenen in Europa’s energie-attitudes.
– With Europe eager to wean itself from its dependence on Russian oil and gas, the war in Ukraine could mark a 180-degree turn in Europe’s energy attitudes.

Lees verder

2022-04-01: Talmoedische profetie onthult: Oorlog Rusland-Oekraïne wijst al in 2022 op komst Messias – Talmudic prophecy reveals: Russia-Ukraine war indicates Messiah’s arrival as early as 2022

– Russia, Ukraine, Armageddon, Bringing the Redemption’ een in de Talmoed weinig bekende profetie aansnijdt hoe oorlogen in “het zevende jaar” een teken zijn van het Einde der Dagen en een voorbode van de komst van de Messias.
– Russia, Ukraine, Armageddon, Bringing the Redemption’ in the Talmud, a little-known prophesy touches on how wars in “the seventh year” are a sign of the End-of-days and a harbinger of the Messiah’s arrival.

Lees verder

2022-03-16: Ontheemde Joods-Oekraïense kinderen schuilen in Israël voor de realiteit van oorlog – Displaced Jewish-Ukrainian Children Shelter in Israel Away From Reality of War

– Kinderen en personeel van het Joodse Alumim-weeshuis in Zhytomyr hebben vrachtwagens ontvangen vol met donaties zoals kleding, schoenen, speelgoed, luiers, spelletjes en voedsel uit het hele land
– Children and staff from the Alumim Jewish orphanage in Zhytomyr have received trucks filled with donations of clothing, shoes, toys, diapers, games and food from all over the country

Lees verder

2022-03-15: Jonge Oekraïense Joden op Masa-programma’s ontmoeten de Israëlische premier Bennett – Young Ukrainian Jews on Masa Programs Meet with Israeli PM Bennett

– “Eerst en vooral wil ik je vertellen dat je hier een huis hebt”, zei premier Bennett tegen deze mensen. “Israël is jouw thuis, voor jou en je families, voor elke Jood in de wereld. Altijd. Nu en altijd. Daar is Israël om te beginnen voor opgericht.
– “First and foremost, I want to tell you that you have a home here,” Prime Minister Bennett told the fellows. “Israel is your home, for you and your families, for any Jew in the world. Always. Now and always. That’s what Israel was established for, to begin with.”

Lees verder

2022-03-13: CEO AID: Oekraïne-crisis is de ergste die ik ooit heb gezien – IsraAID CEO: Ukraine crisis is the worst I’ve ever seen

– Na 14 jaar te hebben gereageerd op wereldwijde rampen, zegt Yotam Polizer dat de vluchtelingensituatie in Oekraïne een ramp is van “bijna Bijbelse proporties,” en waarschijnlijk nog jaren zal voortduren.
– After 14 years of responding to global disasters, Yotam Polizer says the refugee situation in Ukraine is a disaster of ‘almost biblical proportions,’ and likely to go on for years.

Lees verder

2022-03-08: Russische aanvallen nemen toe in Oekraïne; Zelensky pleit opnieuw voor no-fly zone – Russian Attacks Intensify in Ukraine; Zelensky Again Pleads for No-Fly Zone

– Het staakt-het-vuren kwam zondag niet tot stand. Hoewel een zogenaamd “regime van stilte” (een staakt-het-vuren) om 10.00 uur lokale tijd zou beginnen en 11 uur zou duren, was het tegen de middag al geschonden.
-The ceasefire didn’t materialize Sunday. Though a so-called “regime of silence” (a ceasefire) was set to begin at 10 a.m. local time and last for 11 hours, it had collapsed by afternoon.

Lees verder

2022-03-07: Bennett: naar Rusland gaan als bemiddelaar was mijn ‘morele plicht’ – Bennett: Going to Russia as intermediary was my ‘moral duty’

– Premier Naftali Bennett vertelde de wekelijkse kabinetsvergadering zondag dat het zijn “morele plicht” was om te proberen te bemiddelen tussen de strijdende partijen.
– Prime Minister Naftali Bennett told the weekly Cabinet meeting Sunday that it was his “moral obligation” to attempt to mediate between the warring sides.

Lees verder

2022-03-07: Bennetts mysterieuze ontmoeting met Poetin gehuld in geheimzinnigheid – Bennett’s mysterious meeting with Putin shrouded in secrecy

– Premier Naftali Bennett heeft zaterdag in het Kremlin een ontmoeting gehad met de Russische president Vladimir Poetin, een mysterieuze ontmoeting midden in de Shabbat die nog steeds in het geheim is gehuld.
– Prime Minister Naftali Bennett met on Saturday in the Kremlin with Russian President Vladimir Putin, a mysterious meeting in the midst of the Shabbat which is still shrouded in secrecy.

Lees verder

2022-03-07: Wordt Israël het volgende doelwit van Poetin? Moskou vertelt Jeruzalem: Golanhoogten zijn niet van jullie – Will Israel be Putin’s next target? Moscow tells Jerusalem: Golan heights don’t belong to you

– Terwijl Rusland Oekraïne afranselt tijdens een invasie die donderdag werd uitgevoerd, uitte de plaatsvervangend ambassadeur van Moskou bij de VN, Dmitry Polyanskiy, hetzelfde soort sentiment tegen Israël als het Kremlin tegenover Oekraïne.
– As Russia pummels Ukraine in an invasion waged on Thursday, Moscow’s Deputy Ambassador to the UN, Dmitry Polyanskiy, leveled the same type of sentiment at Israel as the Kremlin did towards Ukraine.

Lees verder

2022-03-03: Het Oekraïense leger heeft een ernstig NAZI PROBLEEM waar niemand over heeft – Ukraine’s army has a serious Nazi problem that no one is talking about

– Het beruchte Azov Bataljon is een NEO-NAZI militie die is opgenomen in de nationale garde van Oekraïne. Zij staan in de frontlinie in de burgeroorlog tegen Russische loyalisten in de oostelijke regio’s van het land.
– The notorious Azov Battalion is a neo-nazi militia that has been incorporated into Ukraine’s national guard. They are on the front lines in the civil war against Russian loyalists in the eastern regions of the country.

Lees verder

2022-03-03: Minister van Volksgezondheid: Israël bereidt verzenden veldhospitaal naar Oekraïne voor – Health Minister: Israel is preparing to send field hospital to Ukraine

– IDF-veldhospitaal. Screenshot YouTube

Nederlands + English

Minister van Volksgezondheid, Nitzan Horowitz, vertelde donderdagmorgen aan de publieke omroep KAN, “dat Israël met de voorbereidingen bezig is om een ​​veldhospitaal in Oekraïne op te zetten om gewonde Oekraïners te helpen.
– Health Minister Nitzan Horowitz told public broadcaster KAN on Thursday morning, “that Israel is preparing to set up a field hospital in Ukraine to help wounded Ukrainians.

Lees verder

2022-03-02: Kiev’s opperrabbijn en familie blijven zitten om behoeftigen te helpen ondanks Russische invasie – Kyiv’s Chief Rabbi and Family, Stay Put to Help Needy Despite Russian Invasion

– Terwijl Oekraïners gebieden ontvluchten die door Rusland worden aangevallen, zijn er sommigen die niet weg kunnen en Kiev’s opperrabbijn Jonathan Markovitch en zijn vrouw Inna blijven achter om te helpen.
– As Ukrainians flee areas under attack by Russia there are some that can’t leave and Kyiv’s Chief Rabbi Jonathan Markovitch and his wife Inna are staying behind to help.

Lees verder

2022-03-02: Wie zijn de Joden in Oekraïne en welke invloed heeft de Russische invasie op hen? – Who are Ukraine’s Jews, and how is Russia’s invasion affecting them?

– Tienduizenden Joden wonen in Oekraïne, waardoor het de thuisbasis is van een van ’s werelds grootste Joodse gemeenschappen, een met een gecompliceerde geschiedenis’, bezoedeld door vervolging en ontreddering.
– Tens of thousands of Jews live in Ukraine, making it home to one of the world’s largest Jewish communities — one with a complicated history, tainted by persecution and upheaval.

Lees verder

2022-03-01: Collaboratie met de nazi’s in Oekraïne en de georganiseerde Jodenvervolging – Collaboration with the Nazis in Ukraine and the organized persecution of Jews

– Op 1 september 1941 schreef de door de nazi’s gesponsorde Oekraïense krant Volhyn: “Het element dat onze steden (Joden) vestigde… moet volledig uit onze steden verdwijnen. Het joodse probleem wordt nu al opgelost.”
– On September 1, 1941, the Nazi-sponsored Ukrainian newspaper Volhyn wrote: “The element that settled our cities (Jews)… must disappear completely from our cities. The Jewish problem is already being solved.”

Lees verder

2022-03-01: Pogroms in Oekraïne als vooraf waarschuwing van de Holocaust – Pogroms in Ukraine as advance warning of the Holocaust

– Een Poolse geestelijke redde hem uit een massagraf waarin zijn familie lag. Een litteken op zijn gezicht herinnerde aan de kogel die zijn moeder dodelijk trof, maar hem alleen schampte.
– A Polish clergyman rescued him from a mass grave in which his family lay. A scar on his face recalled the bullet that fatally struck his mother, but only grazed him.

Lees verder

2022-03-01: Voormalig IDF-soldaat helpt Oekraïense leger tijdens Russische invasie: “Iedereen werd een strijder” – Former IDF Soldier Helps Ukrainian Army Amid Russian Invasion: “Everyone Became a Fighter”

– Een voormalige Israëlische soldaat van de elite “Golani” infanteriebrigade die 20 jaar geleden in Jenin tegen Palestijnse terroristen vocht, is nu betrokken bij een ander conflict – deze keer tegen de Russische invasie van Oekraïne.
– A former Israeli soldier from the elite “Golani” infantry brigade who fought Palestinian terrorists in Jenin 20 years ago is now involved in a different conflict — this time against the Russian invasion of Ukraine.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...