2022-05-31: WEF heeft zijn eigen politiemacht. Embleem lijkt op de profetie over eindtijd in Daniel – WEF has its own police force. The badge resembles the prophecy about the end times in Daniel

– Ík bleef opletten – en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Daniël 8:5 (HSV)
– As I looked on, a he-goat came from the west, passing over the entire earth without touching the ground. The goat had a conspicuous horn on its forehead. Daniel 8:5 (The Israel BibleTM)

Lees verder