Tag: WEF

2023-10-03: De ‘klimaatnoodtoestand’ is een hoax – The ‘climate emergency’ is a hoax

– Klimaatmodellen hebben veel tekortkomingen en zijn in de verste verte niet plausibel als beleidsinstrumenten. Ze … negeren het feit dat het verrijken van de atmosfeer met CO2 gunstig is … Er is geen statistisch bewijs dat de opwarming van de aarde orkanen, overstromingen, droogtes en dergelijke natuurrampen verergert of vaker laat voorkomen.”
– “Climate models have many shortcomings and are not remotely plausible as policy tools. They… ignore the fact that enriching the atmosphere with CO2 is beneficial… There is no statistical evidence that global warming is intensifying hurricanes, floods, droughts and suchlike natural disasters, or making them more frequent.”

Lees verder

2023-09-15: Harari deel 1: AI kan binnenkort ‘religies creëren – Harari part 1: AI may soon create ‘religions

– AI kan binnenkort ‘religies creëren die echt kloppen’ en ‘een nieuwe Bijbel schrijven’, zegt Yuval Harari Israëlische historicus. En een superintelligente machine misschien binnenkort “correcte” religies zal voortbrengen.
– AI may soon create ‘religions that are actually correct’ and ‘write a new Bible,’ says famous Israeli historian. And a superintelligent machine will soon give birth to “correct” religions.

Lees verder

2022-12-30: Overzicht 2022 – 2023: Het toneel staat klaar, gaat het gordijn in 2023 open?

Het wordt tijd dat het eindtijdspel wordt vertoond aan het grote publiek. Het enige is, dat het gordijn nog dicht is, het wachten is op het publiek wat de zaal langzaam maar zeker gaat vullen. Hoelang dat gaat duren is ongewis, maar het is zeker dat het gordijn open gaat! Het toneel lijkt klaar, want alle spelers hebben hun repetities laten zien in de afgelopen jaren. Wat volgt is een lijst van slechts enkele, niet alle, profetieën die op dit moment op het toneel te zien zijn. Het begint precies te gebeuren zoals ons in Gods Woord wordt verteld, dat er zou gebeuren. Het sleutelwoord in dit alles is het woord ‘gelijktijdig’. Nu speelt alles tegelijkertijd.

Lees verder

2022-05-31: WEF heeft zijn eigen politiemacht. Embleem lijkt op de profetie over eindtijd in Daniel – WEF has its own police force. The badge resembles the prophecy about the end times in Daniel

– Ík bleef opletten – en zie, er kwam een geitenbok aan, vanuit het westen, over heel het aardoppervlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende hoorn. Daniël 8:5 (HSV)
– As I looked on, a he-goat came from the west, passing over the entire earth without touching the ground. The goat had a conspicuous horn on its forehead. Daniel 8:5 (The Israel BibleTM)

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...