2022-11-15: De Haken in de Kaken van Gog in onze tijd. Deel 1 door Jos van Westing

Wordt Rusland genoemd in de Bijbel en als dat zo is maakt Rusland dan ook deel uit van de Bijbelse profetie van Ezechiel 38 en 39

Lees verder