2023-07-24: Te midden van chaos, landelijke stakingen, neemt de Knesset het wetsvoorstel ‘redelijkheid’ aan als wet – Amid chaos, nation-wide strikes, Knesset passes ‘reasonableness’ bill into law

– De wet verbiedt “redelijkheid” als rechtvaardiging voor rechters om beslissingen van de gekozen ambtenaren terug te draaien. “Wie heeft gezegd dat wat redelijk is in de ogen van de rechters ook maar het logische is om te doen? Wie heeft besloten dat hun persoonlijke standpunten beter zijn dan die van de [gekozen] ministers?”
– The law bans “reasonableness” as justification for judges to reverse decisions made by the elected officials. “You [judges] want to decide what’s reasonable and what’s not, instead of the people chosen by the nation? That’s reasonable?” he asked.

“Who said that what is reasonable in the eyes of the judges is even the logical thing to do? Who decided that their personal positions are better than those of the [elected] ministers?…

Lees verder