2022-10-14: Ontmoet een van de laatste smeden in Israël – Meet one of the last blacksmiths in Israel

– De katholieke Israëlische Walied Khoury, een van de ongeveer acht smeden in Israël, gebruikt gereedschappen en technieken die al eeuwenlang worden gebruikt.
– Catholic Israeli Walied Khoury, one of about eight blacksmiths in Israel, uses tools and techniques that have been utilized for many centuries.

Lees verder