2022-04-26: Jezus versus Jesjoea? – Jesus vs. Yeshua?

– Het is waar dat zijn moeder en vrienden hem Yeshua noemden in plaats van Jezus, maar als je hem kent als Jezus, vindt hij dat dan erg? Is het onjuist om hem Jezus te noemen? 
– It is true that his mother and friends called him Yeshua rather than Jesus, but if you know him as Jesus, does he mind that? Is it incorrect to call him Jesus?

Lees verder