2023-03-21: Twee Knesset-leden stellen wetgeving voor om het evangeliseren in Israël te verbieden en overtreders naar de gevangenis te sturen. Zou het een wet kunnen worden? Two Knesset members propose legislation to outlaw sharing the Gospel in Israel and send violators to prison. Could it become law?

– Is het mogelijk dat de Israëlische regering dit jaar wetgeving goedkeurt die het voor mensen illegaal maakt om de evangelieboodschap te verkondigen in het land waar Jezus werd geboren, opstond, predikte, stierf, begraven werd en opstond uit de dood?
– Is it possible that the Israeli government this year could pass legislation making it illegal for people to share the Gospel message in the very land where Jesus was born, raised, preached, died, buried and rose from the dead

Lees verder