2021-10-06: 2700 jaar oud toilet gevonden in Jeruzalem was een zeldzame luxe ******* 2,700-Year-Old Toilet Found in Jerusalem Was a Rare Luxury

– Dierlijke beenderen en aardewerk die in de septische tank zijn gevonden, kunnen licht werpen op de levensstijl en het dieet van de mensen in die tijd.
– Animal bones and pottery found in the septic tank could shed light on the lifestyle and diet of people living at that time.

Lees verder