2021-09-23: Holocaust overlevenden ******* Holocaust survivors

– In Israël leven op dit moment nog ongeveer honderdvijfentachtigduizend Holocaust overlevenden. Hun gemiddelde leeftijd is 83,3 jaar.
– About one hundred and eighty-five thousand Holocaust survivors are still living in Israel today.

Lees verder