2022-12-02: VIDEO Mandaten waren gebaseerd op leugens – VIDEO Mandates where based on lies

– Israël had geen effectief controlesysteem voor bijwerkingen van het Covid-vaccin in 2021, toen de wereld op hun gegevens vertrouwde om het vaccinbeleid te sturen, met inbegrip van mandaten.
– Israel reportedly had no effective monitoring system for adverse reactions to the Covid vaccine in 2021 when the world relied on their data to guide vaccine policy, including mandates.

Lees verder