2023-10-03: We weten allemaal wie de schuld heeft voor de Joodse intolerantie van Jom Kippoer 5784 – We all know who to blame for the Jewish intolerance of Yom Kippur 5784

– En we vinden het allemaal weerzinwekkend en onverklaarbaar dat de andere kant zich zo heeft gedragen. Maar wederzijdse beschuldigingen zullen onze destructieve nationale kloof niet helen.
– And we all find it abhorrent and inexplicable that the other side acted in the way it did. But mutual accusation is not going to heal our destructive national divide.

Lees verder