Tag: Yom Kippur

2023-10-03: We weten allemaal wie de schuld heeft voor de Joodse intolerantie van Jom Kippoer 5784 – We all know who to blame for the Jewish intolerance of Yom Kippur 5784

– En we vinden het allemaal weerzinwekkend en onverklaarbaar dat de andere kant zich zo heeft gedragen. Maar wederzijdse beschuldigingen zullen onze destructieve nationale kloof niet helen.
– And we all find it abhorrent and inexplicable that the other side acted in the way it did. But mutual accusation is not going to heal our destructive national divide.

Lees verder

2022-10-06: Netanyahu ‘onwel’ tijdens Jom Kippoer-dienst, ondergaat tests in ziekenhuis – Netanyahu ‘unwell’ during Yom Kippur services, undergoing tests at hospital

– “Voormalig premier Netanyahu voelde zich onwel tijdens het bidden in de synagoge. Hij onderging ter plaatse een reeks tests die normaal bleken en nu voelt hij zich goed,” zei zijn kantoor later in een verklaring.
– “Former prime minister Netanyahu felt unwell while praying at synagogue. He underwent a series of tests on site that came out normal and now he feels well,” his office said in a statement later.

Lees verder

2022-10-05: Israël gaat dicht voor Jom Kippoer temidden van hoge veiligheidswaarschuwing – Israel shuts down for Yom Kippur amid high security alert

– Israël bereidt zich voor op Jom Kippoer. De veiligheidstroepen zijn in een hogere staat van alertheid. Volgens berichten in de Hebreeuwse media hebben de autoriteiten meer dan 80 waarschuwingen of inlichtingen ontvangen over mogelijke terreuraanslagen.
– As Israel prepared for Yom Kippur, security forces remained on a higher state of alert. According to Hebrew media reports, authorities have received more than 80 warnings or intelligence tip offs of possible terror attacks.

Lees verder

2022-09-27: Waarom geloven sommige christenen dat de ‘opname’ op of rond Rosj Hasjana zal plaatsvinden? – Why do some Christians believe the ‘Rapture’ will happen on or around Rosh Hashanah?

– Dit is wat elke evangelische christen zou moeten weten als we de Joodse hoge feestdagen ingaan, een seizoen van bezinning en berouw. Voor de 15 miljoen Joden in de wereld zal dit een tijd van bezinning en berouw zijn.
– Here is what every Evangelical should know as we enter the Jewish High Holidays, a season of reflection and repentance. For the world’s 15 million Jews, this is to be time of reflection and repentance.

Lees verder

2021-09-17: Jom Kippoer aanslag op Duitse synagoge verijdeld, 4 mensen gearresteerd ******* Yom Kippur attack on German synagogue thwarted, 4 detained

Een 16-jarige was onder de vier mensen die werden aangehouden op verdenking van het plannen van een “islamistisch-gemotiveerde” aanval op een synagoge op de heiligste dag van de Joodse kalender. ******* A 16-year-old was among four people detained on suspicion of planning an “Islamist-motivated” attack on a synagogue on the holiest day of the Jewish calendar.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...