2023-09-15: Harari deel 1: AI kan binnenkort ‘religies creëren – Harari part 1: AI may soon create ‘religions

– AI kan binnenkort ‘religies creëren die echt kloppen’ en ‘een nieuwe Bijbel schrijven’, zegt Yuval Harari Israëlische historicus. En een superintelligente machine misschien binnenkort “correcte” religies zal voortbrengen.
– AI may soon create ‘religions that are actually correct’ and ‘write a new Bible,’ says famous Israeli historian. And a superintelligent machine will soon give birth to “correct” religions.

Lees verder