2023-07-03: NY Times gebruikte bewust valse gegevens om Joodse scholen zwart te maken in een vernietigend rapport – NY Times knowingly used false data to slander Jewish schools in blistering report

– De kern van de controverse is een NYT-artikel gepubliceerd op 29 december 2022, geschreven door Brian Rosenthal, waarin werd beweerd dat een ongewoon hoog percentage van de studenten in Brooklyn yeshivas speciale onderwijsdiensten ontvingen.
– At the heart of the controversy is NYT article published on December 29, 2022, authored by Brian Rosenthal, which claimed an unusually high percentage of students at Brooklyn yeshivas were recipients of special education services.

Lees verder