2023-07-25: Netanyahu: Oppositie weigerde elk compromis – Netanyahu: Opposition refused every single compromise

– Zelfs vandaag, op het hoogtepunt van de stemming, hebben we geprobeerd om tot een overeenkomst te komen. Maar de andere kant bleef weigeren. Elk aanbod voor een compromis werd bij voorbaat afgewezen.
– Even today, at the height of the vote, we tried to reach an agreement. But the other side kept refusing. Any offer of compromise was rejected in advance.

Lees verder