Nederlands + English

De langverwachte gesprekken in Wenen met Iran zijn in wezen in duigen gevallen, samen met de plannen van de regering Biden voor een herintreding in de Iran Nuclear Deal.

Bron Israel Unwired

Zoals alles wat met Iran en kernwapens te maken heeft, zijn ook deze besprekingen door de Ayatollahs bedacht als een manier om de klok te laten tikken voor een nucleaire uitbraak en nu die datum nadert – zijn besprekingen overbodig. Maar meer dan dat, het effect van de terugtrekking uit Afghanistan heeft een domino-effect over de hele wereld op gang gebracht.

Niemand gelooft Amerika meer.

Het mislukken van de Iraanse onderhandelingen en Afghanistan hebben nu direct invloed op twee andere fronten in de wereld.

RUSLAND EN CHINA BEREIDEN ZICH VOOR OP DE DERDE WERELDOORLOG

De benoeming van de marionettenregering van Biden door de CCP, met wat hulp en medeplichtigheid van Russische agenten van de inlichtingendiensten, heeft zowel China als Rusland gegeven wat ze altijd al wilden – een zwakke en futloze Amerikaanse regering. Terwijl de wereld zich concentreert op COVID-19 en Iran, zetten China en Rusland stappen in wat een verenigd front lijkt te zijn om de Westerse hegemonie tegen te werken.

Rusland is druk bezig met het verzamelen van 150.000 manschappen aan de Oekraïense grens, en ambtenaren van het Pentagon verwachten dat Poetin volgend jaar al een inval zal doen in Oost-Oekraïne. In het verre Oosten zal China ongetwijfeld een poging doen Taiwan over te nemen.

Waarom nu?

****************************************

****************************************

ENGLISH

The much expected talks in Vienna with Iran have essentially fallen apart, along with the Biden administration’s plans for a reentry into the Iran Nuclear Deal.

Source Israel Unwired

Like anything else connected to Iran and nukes, these talks were designed by the Ayatollahs as a way of running out the clock to nuclear breakout and as that date approaches – talks are unnecessary. More than that though, the effect of the retreat from Afghanistan has started a domino effect around the world.

No one believes America anymore.

The failure of the Iranian negotiations and Afghanistan are now directly impacting two other fronts around the world.

RUSSIA AND CHINA PREPARING FOR WORLD WAR THREE

The installation of the Biden puppet government by the CCP, with some aiding and abetting of Russian intelligence agents has given both China and Russia what they have always wanted – a weak and feckless American government. While the world is focused on COVID-19 and Iran, China and Russia are making moves in what seems a unified front to push against Western hegemony.

Russia is busy amassing 150,000 troops on the Ukrainian border, with Pentagon officials expecting Putin to make a move for the Eastern Ukraine as early as next year. In the far East, China will undoubtedly attempt a take over of Taiwan.

Why now?