Iran claims successful launch of satellite-carrying rocket
Iran claims successful launch of satellite-carrying rocket

Nederlands + English

De Verenigde Staten hebben dergelijke acties “destabiliserend” genoemd omdat zij denken dat ruimtelanceervoertuigen kunnen worden gebruikt om een kernkop te vervoeren.

Door: Israel Hayom

Iran heeft een hypersonische ballistische raket gebouwd, zo citeerde het semi-officiële persbureau Tasnim de lucht- en ruimtevaartcommandant van de Revolutionaire Garde, in een opmerking die de bezorgdheid over de Iraanse raketcapaciteiten waarschijnlijk zal vergroten.

“Deze raket heeft een hoge snelheid en kan in en uit de dampkring opereren. Het is gericht tegen de geavanceerde antiraketsystemen van de vijand en is een grote generatie-sprong op het gebied van raketten”, aldus commandant Amir Ali Hajizadeh.

Hypersonische raketten kunnen minstens vijf keer sneller vliegen dan de geluidssnelheid en een complexe baan volgen, waardoor ze moeilijk te onderscheppen zijn.

Er zijn echter geen berichten dat een dergelijke raket door Iran is getest en hoewel de Islamitische Republiek een grote binnenlandse wapenindustrie heeft ontwikkeld, ondanks internationale sancties en embargo’s, zeggen westerse militaire analisten dat Iran soms zijn wapencapaciteit overdrijft.

De bezorgdheid over de ballistische raketten van Iran heeft er echter toe bijgedragen dat de VS in 2018 onder de toenmalige president Donald Trump hebben besloten zich terug te trekken uit het nucleaire pact dat Teheran in 2015 met de wereldmachten heeft ondertekend.

Vorige week zei Iran dat het de Ghaem 100 had getest, zijn eerste drietraps ruimtelanceervoertuig, dat satellieten van 80 kg (180 pond) in een baan van 500 km (300 mijl) van het aardoppervlak zou kunnen brengen, aldus de staatsmedia.

De Verenigde Staten hebben dergelijke acties “destabiliserend” genoemd omdat zij denken dat ruimtelanceervoertuigen kunnen worden gebruikt om een kernkop te vervoeren.

Iran ontkent een kernwapen te willen ontwikkelen.

 

ENGLISH

The United States has called such actions “destabilizing” as it believes space launch vehicles could be used to transport a nuclear warhead.

By: Israel Hayom

Iran has built a hypersonic ballistic missile, the semi-official Tasnim news agency quoted the Revolutionary Guards’ aerospace commander as saying, in remarks likely to heighten concerns about Iranian missile capabilities.

“This missile has a high speed and can maneuver in and out of the atmosphere. It will target the enemy’s advanced anti-missile systems and is a big generational leap in the field of missiles,” commander Amir Ali Hajizadeh was quoted as saying.

Hypersonic missiles can fly at least five times faster than the speed of sound and on a complex trajectory, which makes them difficult to intercept.

However, there have been no reports of such a missile being tested by Iran and, while the Islamic Republic has developed a large domestic arms industry in the face of international sanctions and embargoes, Western military analysts say Iran sometimes exaggerates its weapons capabilities.

Concerns about Iran’s ballistic missiles did however contribute to a US decision in 2018 under then-President Donald Trump to pull out of the nuclear pact that Tehran signed with world powers on 2015.

Last week, Iran said it tested the Ghaem 100, its first three-stage space launch vehicle, which would be able to place satellites weighing 80 kg (180 pounds) in an orbit 500 km (300 miles) from the earth’s surface, according to state media.

The United States has called such actions “destabilizing” as it believes space launch vehicles could be used to transport a nuclear warhead.

Iran denies wanting to develop a nuclear weapon.