Olivier Fitoussi/Flash90Kinderen ontvangen hun dosis van het Covid 19-vaccin, in een Clalit-vaccinatiecentrum in Jeruzalem op 21 december 2021.
Olivier Fitoussi/Flash90Children receive their dose of the Covid 19 vaccine, at a Clalit vaccination center in Jerusalem on December 21, 2021.

Nederlands+English

Burgemeester Ron Huldai waarschuwt: “Zeg niet – het zal ons niet overkomen. De kinderen moeten gevaccineerd worden!

Bron i24News

De gemeente Tel Aviv-Yafo is donderdag begonnen met haar vaccinatiecampagne voor basisschoolleerlingen in het hele gebied, waarbij zij vanaf 6 jaar worden ingeënt.

Ambtenaren waarschuwen dat er een nieuwe vijfde Covid-golf op komst is nu de omicron-variant in het hele land circuleert, waardoor steden moeten overwegen de vaccinatiecampagnes uit te breiden.

“We staan aan de vooravond van een vijfde golf van de pandemie, die mogelijk intenser zal zijn dan de vorige,” waarschuwde de burgemeester van Tel Aviv-Yafo, Ron Huldai.

“Het is belangrijk dat we solidariteit en persoonlijke verantwoordelijkheid tonen, dus beginnen we deze week met het vaccineren van kinderen vanaf 6 jaar, op scholen en tijdens schooluren – net als alle andere kindervaccins die op scholen worden gegeven.”

“Zeg niet – het zal ons niet overkomen. De kinderen moeten gevaccineerd worden!” voegde de ambtenaar eraan toe.

Tot nu toe zijn ongeveer 150 in aanmerking komende basisschoolleerlingen gevaccineerd, volgens een persbericht over het programma.

Vanaf zondag zal de uitrol worden uitgebreid om Covid-vaccins tijdens de schooluren toe te dienen, met vaccinatieplaatsen die in de namiddag op sommige scholen worden opgezet.

Op donderdag meldde het Israëlische ministerie van Volksgezondheid 1.400 nieuwe Covid-besmettingen, waarbij het huidige positiviteitspercentage op 1,44 procent staat.

Meer dan zes miljoen Israëli’s hebben ten minste één dosis van het Covid-vaccin ontvangen, en meer dan vier miljoen hebben twee doses en een derde er Booster injectie gekregen.

 

ENGLISH

Mayor Ron Huldai warns ‘Do not say – it will not happen to us. The children need to be vaccinated!’

Source I24News

On Thursday, the Tel Aviv-Yafo Municipality launched its vaccination campaign for elementary school students throughout the area, inoculating those aged 6 and up.

Officials warn that a new fifth Covid wave is imminent as the omicron variant circulates throughout the country, prompting cities to consider expanding vaccination campaigns.

“We are on the verge of a fifth wave of the pandemic, which may be more intense than the previous ones,” Tel Aviv-Yafo Mayor Ron Huldai cautioned.

“It is important that we show solidarity and personal responsibility, so, this week we will start vaccinating children aged 6 and over, in schools and during school hours – just like all other children’s vaccines given in schools.”

“Do not say – it will not happen to us. The children need to be vaccinated!” the official added.

Thus far, around 150 eligible elementary school students are vaccinated, according to a press release on the program.

Starting Sunday, the rollout will be expanded to administer Covid shots during school hours, with vaccine sites set up at some schools during the afternoon.

On Thursday, Israel’s Health Ministry reported 1,400 new Covid infections, with the current positivity rate standing at 1.44 percent.

Over six million Israelis received at least one dose of the Covid vaccine, and over four million received two doses and a third booster shot.