Israëlische beveiliging op de plaats van een steekpartij in de Oude Stad van Jeruzalem, waarbij 2 mensen gewond raakten en de Arabische terrorist werd neergeschoten. 3 november 2022.

Israeli security at the scene of a stabbing attack in Jerusalem’s Old City, leaving 2 people wounded and the Arab terrorist shot. November 3, 2022. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Nederlands + Eglish

Drie mensen gewond bij steekpartij bij ingang Tempelberg, terrorist uitgeschakeld.

Door World Israel News

Ten minste drie politieagenten zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een terroristische steekpartij bij een ingang van de Tempelberg.

De aanval vond plaats naast de IJzeren Poort, bij de Moslimwijk aan de westkant van de heilige plaats.

Volgens de eerste berichten raakte een Israëlische politieagent van ongeveer 40 jaar oud gewond bij de aanval. Hij verkeert momenteel in een lichte tot matige toestand.

Twee andere agenten, respectievelijk ongeveer 30 en 25 jaar oud, raakten ook gewond bij de aanval. Beiden zijn licht tot matig verwond.

Politieagenten ter plaatse schoten de terrorist dood.

De autoriteiten hebben de terrorist geïdentificeerd als een 20-jarige Arabische inwoner van de wijk Beit Hanina in het noordoosten van Jeruzalem.

MDA en United Hatzalah eerstehulpverleners werden ter plaatse geroepen en behandelden het slachtoffer alvorens hem over te brengen naar het Shaare Zedek Medical Center in de hoofdstad.

“Ik verleende aan twee lichtgewonden hulp die volledig bij bewustzijn waren,” zei Yechiel Stern, een paramedicus van United Hatzalah.

“Daarna werden ze doorverwezen naar het ziekenhuis voor verdere medische behandeling.”

Na de aanval heeft de politie Joodse bezoekers van de Tempelberg ontruimd.

“Korte tijd geleden werd bij de politie een rapport ingediend over een terrorist die probeerde politieagenten neer te steken in de Moslimwijk van de Oude Stad van Jeruzalem,” zei een politiewoordvoerder donderdagochtend.

“De terrorist is neergeschoten en geneutraliseerd, en de politie is naar de plaats delict gestuurd.”

MK Itamar Ben-Gvir, voorzitter van de Otzma Yehudit-fractie in de Religieuze Zionistische Partij, gaf de vertrekkende Lapid-regering de schuld van de aanslag.

“De schemering van de regering Gantz-Lapid loopt ten einde met de zoveelste terroristische steekpartij. De tijd is gekomen om de veiligheid in onze straten te herstellen.”

“De tijd is gekomen om de orde te herstellen. De tijd is gekomen dat er hier een ‘huisbaas’ komt; de tijd is gekomen dat terroristen worden uitgeschakeld als ze aanslagen gaan plegen! Ik wens de slachtoffers een volledig herstel toe.”

 

ENGLISH

Three people wounded in stabbing attack at entrance to the Temple Mount, terrorist eliminated.

By World Israel News

At least three police officers were wounded in a terrorist stabbing attack at an entrance to the Temple Mount Thursday morning.

The attack occurred adjacent to the Iron Gate, near the Muslim Quarter on the western side of the holy site.

According to initial reports, an Israeli police officer, roughly 40 years of age, was wounded in the attack. He is currently listed in light-to-moderate condition.

Two more officers, approximately 30 and 25 years of age respectively, were also wounded in the attack. Both are reportedly in light-to-moderate condition as well.

Police officers at the scene shot and eliminated the terrorist.

Authorities have identified the terrorist as a 20-year-old Arab resident of the Beit Hanina neighborhood in northeastern Jerusalem.

MDA and United Hatzalah emergency first responders were called to the scene, treating the victim before evacuating him to Shaare Zedek Medical Center in the capital.

“I provided assistance to two lightly wounded people who were fully conscious,” said Yechiel Stern, a paramedic from United Hatzalah.

“After that, they were directed to continue receiving medical treatment at the hospital.”

Following the attack, police evacuated Jewish visitors from the Temple Mount.

“A short time ago, a report was filed with the police regarding a terrorist who attempted to stab police officers in the Muslim Quarter of the Old City of Jerusalem,” a police spokesperson said Thursday morning.

“The terrorist was shot and neutralized, and police forces have been dispatched to the scene.”

MK Itamar Ben-Gvir, chairman of the Otzma Yehudit faction in the Religious Zionist Party, blamed the outgoing Lapid government for the attack.

“The twilight of the Gantz-Lapid government is coming to an end with yet another terrorist stabbing attack. The time has come to restore security to our streets.”

“The time has come to restore order. The time has come for there to be a ‘landlord’ here; the time has come for terrorists to be eliminated when they go out to carry out attacks! I wish a full recovery to the victims.”