Israëlisch veiligheids- en reddingspersoneel op de plaats van een terreuraanslag in de Ibn Gvirol Straat in Elad, ten oosten van Tel Aviv en in de buurt van de stad Petach Tikvah, op Yom Ha’azmaut, Israëls Onafhankelijkheidsdag, 5 mei 2022.
Israeli security and rescue personnel at the scene of a terrorist attack on Ibn Gvirol Street in Elad, east of Tel Aviv and near the city of Petach Tikvah, on Yom Ha’azmaut, Israel’s Independence Day, May 5, 2022. Photo by Jamal Awad/Flash90

Nederlands + English

De verdachten, die mensen aanvielen in het centrale park van de stad bij de Ibn Gvirol Straat, zouden gewapend zijn met een bijl en misschien een vuurwapen. Met de hulp van ten minste één helikopter doorzoeken de veiligheidstroepen het gebied naar de aanvallers.

Bron: JNS

Veiligheidstroepen zijn in de centrale Israëlische stad Elad, niet ver van Petach Tikvah op zoek naar de aanvallers die drie Israëli’s doodden en ten minste vier mensen verwondden, waarvan twee ernstig. De aanval op donderdagavond kwam op het moment dat de viering van Yom Ha’aztmaut, de Israëlische Onafhankelijkheidsdag, aan het aflopen was.

“Helaas zijn drie mensen die we hebben gereanimeerd overleden verklaard,” zei Moshe Sa’adon, een vrijwillige EMT bij United Hatzalah en hoofd van Elad Hatzalah, die een van de eerste hulpverleners op de plaats van de aanslag was. “We behandelden ook twee mensen in ernstige toestand, één persoon in matige toestand en een aantal mensen met lichte verwondingen.”

Ook Magen David Adom behandelen de patiënten. Directeur-generaal Eli Bin tweette: “Op dit moment zijn er zes slachtoffers in ernstige toestand. Veel MDA-teams zijn op dit moment ter plaatse om de slachtoffers te behandelen.”

Een van de dodelijke slachtoffers zou een man van in de 40 zijn. Een getuige ter plaatse hoorde tijdens de aanval kreten als Allahu Akbar, aldus Israëlische media.

De verdachten, die de mensen aanvielen in het centrale park van de stad bij de Ibn Gvirol Straat, werden vermoedelijk gewapend met een bijl en misschien een vuurwapen. Met de hulp van ten minste één helikopter doorzoeken veiligheidstroepen het gebied naar de aanvallers. De burgemeester van Elad, Yisrael Porush, zei tegen de inwoners dat ze binnen moesten blijven terwijl de veiligheidstroepen opereerden.


United Hatzalah-medewerkers op de plaats van een terreuraanslag op Ibn Gvirol Street in Elad, ten oosten van Tel Aviv en
in de buurt van de stad Petach Tikvah, op Yom Ha’azmaut, Israëls Onafhankelijkheidsdag, op 5 mei 2022. Credit: Verenigde Hatzalah

Joodse groeperingen wereldwijd reageerden onmiddellijk op het nieuws en hebben gebeden en steun aangeboden.

“Wanneer zal de haat en het geweld ophouden?” zei een tweet van de Vrienden van het Simon Wiesenthal Centrum in Canada. “We zijn ziek geworden door het nieuws van de zoveelste vermoedelijke terreuraanslag in Israël, die drie mensen het leven heeft gekost en verscheidene anderen heeft verwond. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun dierbaren.”

Agudath Israel of America twitterde dat het “geschokt is door het nieuws van een terreuraanslag in Elad, Israël. We bidden voor de slachtoffers en hun families.” Ze volgden die tweet op met de tekst van Psalm 130, die velen reciteren in tijden van nood.

Stand With Us tweette: “Ten minste drie onschuldige mensen werden vermoord in de dodelijke terreuraanslag in Elad, centraal Israël en ten minste 3 anderen zijn achtergelaten vechtend voor hun leven, terwijl Israëli’s Israëls Onafhankelijkheidsdag aan het vieren waren. Moge hun herinnering voor altijd een zegen zijn.”

Rabbijn Abraham Cooper, associate dean en directeur van wereldwijde sociale actie bij het Simon Wiesenthal Center in Los Angeles, zei: “Geen huidige vredespartner in het Heilige Land. Het Palestijnse leiderschap gaat door met het prijzen en steunen van terroristen, en het belonen van hen en hun families voor het vermoorden en verminken van Joden. Het zal stoppen wanneer de wereld het [Palestijnse] leiderschap verantwoordelijk houdt voor hun ophitsing en steun aan terrorisme.”

      

Boaz Gol, Hy”d                                       Yonatan Chabakuk                                 Oren Ben Yiftach

ENGLISH:

The suspects, who attacked people in the city’s central park by Ibn Gvirol Street, were believed to be armed with an ax and perhaps a firearm. With the aid of at least one helicopter, security forces are searching the area for the assailants.

Source: JNS

Security forces are searching for the attackers who killed three Israelis and injured at least four people, two critically, in the central Israeli city of Elad, not far from Petach Tikvah. The attack on Thursday night came as celebrations for Yom Ha’aztmaut, Israel Independence Day, were winding down.

“Unfortunately, three people who we performed CPR on have been pronounced dead,” said Moshe Sa’adon, a volunteer EMT with United Hatzalah and head of Elad Hatzalah, who was one of the first emergency-service personnel on the scene. “We also treated two people in serious condition, one person in moderate condition and a number of people lightly injured.”

Also treating patients is Magen David Adom. Director general Eli Bin tweeted: “At the moment, reports indicate six victims in serious condition. Many MDA teams are at the scene treating the victims at this moment.”

One of the victims who was killed was reported as being a man in his 40s. A witness at the scene heard shouts of Allahu Akbar during the attack, according to Israeli media.

The suspects, who attacked people in the city’s central park by Ibn Gvirol Street, were believed to be armed with an ax and perhaps a firearm. With the aid of at least one helicopter, security forces are searching the area for the assailants. Elad Mayor Yisrael Porush told residents to stay inside while security forces were operating.


United Hatzalah workers at the scene of a terrorist attack on Ibn Gvirol Street in Elad, east of Tel Aviv and
near the city of Petach Tikvah, on Yom Ha’azmaut, Israel’s Independenc Day, on May 5, 2022. Credit: United Hatzalah

Jewish groups worldwide immediately responded to the news, offering prayers and support.

“When will the hatred and violence end?” said a tweet from the Friends of Simon Wiesenthal Center in Canada. “We are sickened to learn of yet another suspected terror attack in Israel, which has taken the lives of three people and injured several others. Our thoughts are with the victims and their loved ones.”

Agudath Israel of America tweeted that it is “horrified by the news of a terror attack in Elad, Israel. We are praying for the victims and their families.” They followed up that tweet with the text of Psalm 130, which many recite in times of trouble.

Stand With Us tweeted: “At least three innocent people were murdered in tonight’s deadly terror attack in Elad, central Israel, #Israel, and at least 3 more are left fighting for their lives, as Israelis were celebrating Israel’s Independence Day. May their memories forever be a blessing.”

Rabbi Abraham Cooper, associate dean and director of global social action at the Simon Wiesenthal Center in Los Angeles, said: “No current peace partner in Holy Land. Palestinian leadership continues to praise and support terrorists, and reward them and their families for murdering and maiming Jews. It will stop when the world holds [Palestinian] leadership accountable for their incitement and support for terrorism.”