Foto: Israel Heute

Nederlands + English

Bestuurder ramde mensen bij bushalte; veel van de gewonden en doden zijn leden van dezelfde familie.

Door World Israel News

Terrorist rijdt Israëliërs omver die wachten bij een bushalte in de wijk Ramot, waarbij een kind omkomt en vijf gewonden vallen. Een man van 20 bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Een jonge jongen werd vermoord en vijf anderen raakten gewond – drie ernstig, waaronder een kind, en twee lichtgewond – bij een aanslag met een auto in Jeruzalem vrijdagmiddag. Een van de slachtoffers overleed kort daarna in het ziekenhuis.

De aanslag vond plaats om 13.27 uur bij een bushalte op de Golda Meir Boulevard nabij het Nebi Samuel National Park (Graf van Samuel) naast de wijk Ramot in de hoofdstad, toen een terrorist met zijn auto inreed op een groep voetgangers.

Reddingswerkers en politie op de plaats van een terreuraanslag
bij het Ramot kruispunt in Jeruzalem, 10 februari 2023.

(Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Eerstehulpverleners van Magen David Adom en United Hatzalah werden ter plaatse gestuurd om de gewonden te behandelen en over te brengen naar ziekenhuizen in Jeruzalem.

Volgens een verklaring van MDA werden twee kinderen ernstig gewond bij de aanval, waaronder een zesjarige jongen die later aan zijn verwondingen bezweek.

Twee andere slachtoffers zijn in ernstige toestand en twee andere lichtgewond.

“Een auto raakte de mensen bij de bushalte,” zei United Hatzalah CEO Eli Pollack.

“Vrijwilligers reanimeren momenteel een jongetje van ongeveer acht jaar oud. Een andere man van eind 20 is in kritieke toestand. We behandelden nog drie andere mensen die gewond raakten bij het incident.”

Tazpit Press Service meldde dat Magen David Adom paramedicus Lishi Shemesh, die op het moment van de aanval voorbij kwam, zei: “Ik zat in de auto met mijn vrouw en kinderen en ik zag een auto snel naar de bushalte rijden en de mensen die bij het station stonden overrijden. Ik stopte aan de kant en rende onmiddellijk naar de gewonden toe. Een veiligheidsagent heeft de terrorist geneutraliseerd en doodgeschoten.”

“De aanblik was schokkend. We zagen slachtoffers, waaronder kinderen van zes en acht jaar die bewusteloos lagen. We begonnen met een eerste screening van de slachtoffers en gaven hen een levensreddende behandeling. Onmiddellijk kwamen grote MDA-diensten ter plaatse en zetten de medische behandeling voort en brachten hen over naar de ziekenhuizen. Ik sloot me aan bij een van de ambulances en we evacueerden een 26-jarige man in ernstige toestand met een hoofdwond naar het Shaare Zedek ziekenhuis.”

De terrorist werd geïdentificeerd als Hossein Karake, een 31-jarige Israëlische burger die woont in de Arabische buitenwijk Issawiya in het oosten van Jeruzalem.

 

**********************************

ENGLISH

Driver plowed into people waiting at bus stop; many of the wounded and dead are members of the same family

By World Israel News

Terrorist runs down Israelis waiting at a bus stop in Ramot neighborhood leaving child dead, five injured. A man in his 20s succumbed to his injuries in hospital.

A young boy was murdered and five others were injured – three critically, among them a child, and two moderately – in a car-ramming attack in Jerusalem Friday afternoon. One of the victims died in hospital shortly afterwards.

The attack occurred at 1:27 p.m. at a bus stop on Golda Meir Boulevard near the Nebi Samuel National Park (Tomb of Samuel) adjacent to the Ramot neighborhood of the capital, when a terrorist drove his car into a group of pedestrians.

Rescue and police at the scene of a terror attack
at the Ramot junction in Jerusalem, Feb. 10, 2023.
(Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Emergency first responders from Magen David Adom and United Hatzalah were dispatched to the scene to treat the injured and evacuate them to Jerusalem hospitals.

According to a statement from MDA, two children were critically injured in the attack, including a six-year-old boy who later succumbed to his injuries.

Two other victims are listed in serious condition, and two more in moderate condition.

“A car hit the people at the bus stop,” said United Hatzalah CEO Eli Pollack.

“Volunteers are currently performing CPR on a young boy approximately eight years old. Another man in his late 20s is in critical condition. We treated three other three people who were hurt in the incident.”

Tazpit Press Service reported that Magen David Adom paramedic Lishi Shemesh, who passed by the scene at the time of the attack said, “I was in the car with my wife and children and I noticed a car driving quickly to the bus stop and running over the people standing at the station. I stopped on the side and immediately ran towards the injured. A security guard neutralized and eliminated the terrorist.”

“The sight was shocking. We saw casualties including six and eight year-old children lying unconscious. We started to do an initial screening of the victims and give them life-saving treatment. Immediately, large MDA forces arrived on the scene and continued the medical treatment and evacuated to the hospitals. I joined one of the ambulances and we evacuated a 26-year-old man in serious condition with a head injury to the Shaare Zedek hospital.”

The terrorist was identified as Hossein Karake, a 31-year-old Israeli citizen who lives in the Arab suburb of Issawiya in eastern Jerusalem.