Scène van de steekpartij in Jeruzalem. (Shalev Shalom/TPS)
Scene of the stabbing attack in Jerusalem. (Shalev Shalom/TPS)

Nederlands + English

Veiligheidsanalisten schrijven het toegenomen geweld toe aan de ontsnapping van de zes terreurvluchtelingen uit de gevangenis van Gilboa vorige week.

Door Tobias Siegal, World Israel News

Twee personen van in de 20 werden maandagmiddag in de buurt van het centraal station van Jeruzalem neergestoken, een vermoedelijke terroristische aanval, en werden in niet te slechte toestand toestand overgebracht naar het nabijgelegen Shaare Zedek Medisch Centrum.

De dader, later geïdentificeerd als een 17-jarige inwoner van Hebron, werd in de borst geschoten door een agent van de grenspolitie en raakte ernstig gewond.

“De plaats delict was chaotisch toen we voor het eerst aankwamen,” zei MDA paramedicus Shlomi Pinhas. “De twee gewonde slachtoffers waren bij bewustzijn en lagen op de grond terwijl ze aan meerdere steekwonden leden. We hebben ze ter plaatse behandeld door het bloeden te stoppen en medicijnen toe te dienen, voordat we ze snel en in niet te slechte toestand naar een ziekenhuis hebben overgebracht.”

De Israëlische politie zei later dat ze op zoek was naar mensen die de vermoedelijke terrorist geholpen zouden kunnen hebben om Jeruzalem te bereiken en de aanslag uit te voeren.

Eerder op maandag werd een poging tot een steekaanval verijdeld door IDF-troepen bij de Gush Etzion Junction, net ten zuiden van Jeruzalem.
Volgens de IDF naderde de verdachte het kruispunt en toen hij een groep soldaten zag die bij een bushalte stonden, begon hij naar hen toe te rennen terwijl hij “Allahu Akbar” riep en een mes in zijn hand hield.

De soldaten reageerden en schoten de vermoedelijke terrorist neer, waarbij hij ernstig gewond raakte.

Er werden geen andere gewonden gemeld bij het incident.

Een ander incident werd vorige week vrijdag gemeld, toen een politieagent gewond raakte bij een poging tot een steekpartij in de Oude Stad van Jeruzalem.

De afgelopen week is een toename van gewelddadige confrontaties gemeld tussen Palestijnse individuen en Israëlische veiligheidstroepen, wat inwoners van Jeruzalem kan herinneren aan de terreurgolf van 2015 die werd gekenmerkt door Palestijnse individuen, velen van hen zeer jong, die maandenlang soortgelijke steekaanvallen uitvoerden in de hele hoofdstad. In 2015 werden dergelijke aanslagen geïnspireerd “door venijnige ophitsing in Palestijnse sociale en traditionele media,” aldus het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hetzelfde kan worden gezegd over deze hernieuwde ronde van aanslagen. Veiligheidsanalisten hebben het toegenomen geweld toegeschreven aan de ontsnapping van de zes terreurvluchtelingen uit de Gilboa gevangenis vorige week, van wie er twee nog steeds op de vlucht zijn. Drie van de voortvluchtigen zijn lid van de Islamitische Jihad, die sinds het begin van de klopjacht het Palestijnse publiek openlijk heeft opgeroepen de confrontatie aan te gaan met de Israëlische veiligheidstroepen.

“Er bestaat geen twijfel dat we een escalatie zien,” vertelde de Israëlische politie Jeruzalem District Commandant Doron Turjeman aan verslaggevers na de aanslagen van maandag. “We zijn voorbereid, ingezet in het veld en klaar voor elk scenario.”

De verhoogde spanningen hebben zich ook gemanifesteerd in meer geweld langs de grens met Gaza, waardoor het dagelijks leven van de zuidelijke bevolking van Israël opnieuw werd verstoord. Raketaanvallen vanuit Gaza, die worden toegeschreven aan de Islamitische Jihad, zijn de afgelopen drie dagen ook weer opgelaaid.

 

********************************
ENGLISH:

Security analysts have attributed the increased violence to the escape of the six terrorist refugees from the Gilboa Prison last week.

By Tobias Siegal, World Israel News

Two individuals in their 20s were stabbed near Jerusalem’s central station on Monday afternoon in a suspected terrorist attack and were evacuated to the nearby Shaare Zedek Medical Center in moderate condition.

The stabber, later identified as a 17-year-old resident of Hebron, was shot in the chest by a Border Police officer and was critically injured.

“The scene was chaotic when we first arrived,” said MDA paramedic Shlomi Pinhas. “The two injured victims were conscious and were lying on the ground while suffering from multiple stabbing wounds. We treated them at the scene by stopping the bleeding and administering medication before quickly evacuating them to a hospital in moderate condition.”

The Israel Police later said that it was searching for people who may have assisted the suspected terrorist reach Jerusalem and carry out the attack.

Earlier on Monday, an attempted stabbing attack was foiled by IDF troops at the Gush Etzion Junction, just south of Jerusalem.

According to the IDF, the suspect approached the junction and once noticing a group of soldiers standing near a bus stop, started running toward them while shouting “Allahu Akbar” and holding a knife in his hand.

The soldiers responded and shot the suspected terrorist, critically injuring him.

No other injuries were reported in the incident.

Another incident was reported on Friday last week, when a police officer was injured during an attempted stabbing attack in Jerusalem’s Old City.

This past week has seen an increase in violent confrontations reported between Palestinian individuals and Israeli security forces, which may remind Jerusalem residents of the terrorism wave of 2015 that was characterized by Palestinian individuals, many of them very young, who carried out similar stabbing stabbing attacks throughout the capital for months on end. In 2015, such attacks were inspired “by vicious incitement in Palestinian social and traditional media,” according to the Israeli Foreign Ministry.

The same can be said about this renewed round of attacks. Security analysts have attributed the increased violence to the escape of the six terrorist refugees from the Gilboa Prison last week, two of whom are still on the run. Three of the fugitives are members of the Islamic Jihad, which has openly called on the Palestinian public to confront Israeli security forces since the manhunt began.

“There is no doubt that we are seeing an escalation,” Israel Police Jerusalem District Commander Doron Turjeman told reporters after Monday’s attacks. “We are prepared, deployed in the field and ready for any scenario.”

The heightened tensions have also manifested in more violence along the Gaza border, disrupting the daily lives of Israel’s southern population once again. Rocket attacks from Gaza, attributed to the Islamic Jihad, have also been renewed in the past three days.