Elan Ganeles, die op 27 februari 2023 door een Palestijnse terrorist werd vermoord.
Elan Ganeles, who was murdered by a Palestinian terrorist.
February 27, 2023. (Israeli Consulate in New York)

Nederlands + English

EIan Ganeles diende in het IDF en was teruggekeerd naar Israël voor een bruiloft.

Door Pesach Benson, TPS

Het slachtoffer van de terreuraanslag van maandagavond is vastgesteld als Elan Ganeles, een Amerikaans-Israëlisch staatsburger uit Connecticut.

De 27-jarige Ganeles werd gedood toen Palestijnen in een auto het vuur openden op auto’s bij de Beit HaArava Junction op Route 90 bij Jericho. Ganeles werd overgebracht naar het Hadassah-Mt. Scopus Medical Center in Jeruzalem, waar hij kort na aankomst overleden werd verklaard.

De terroristen vluchtten in de richting van het vluchtelingenkamp Aqbat Jabr bij Jericho. Onderweg lieten zij hun auto achter en verbrandden deze, en vluchtten in een ander voertuig. Ze kwamen politieagenten tegen die op hen schoten. Een van de terroristen raakte blijkbaar gewond voordat hij ontsnapte. De jacht op de moordenaars gaat door.

Ganeles groeide op in West Hartford, Conn., waar zijn familie de plaatselijke Orthodoxe Jong Israël synagoge bezocht. Hij kwam in 2014 naar Israël, nam dienst bij de Israëlische Defensiemacht en woonde vervolgens in Kibboets Sde Eliyahu, een religieuze kibboets in het noorden van Israël in de buurt van Beit Shean. Ganeles ging werken als computerprogrammeur bij het ministerie van Financiën.

Hij keerde in 2018 terug naar de VS om zich in te schrijven aan de Columbia University, waar hij duurzame wetenschap en neurowetenschappen studeerde en in 2022 afstudeerde. Volgens zijn LinkedIn-profiel werkte Ganeles momenteel parttime voor het Center for International Earth Science Information Network van de universiteit als ruimtelijk analist.

Ganeles was teruggekeerd naar Israël voor een bruiloft.

De Jeruzalemse rabbijn Shimshon Nadel, die in West Hartford woonde en de familie Ganeles kende, herdacht Elan in een Facebook-post.

“Elan HY”D was een lid van onze [gemeenschap] toen we in Connecticut woonden,” schreef de rabbijn, gebruikmakend van een Hebreeuws acroniem dat verwijst naar een moordslachtoffer.

“Ik herinner me hem als een lieve jongen met een groot gevoel voor humor. Hij speelde saxofoon en we ‘jamden’ samen in de Sukkah van de Sjoel, tijdens Hallel op Chanukah en muzikale Havdalahs. Hartverscheurend,” schreef rabbijn Nadel.

Ganeles zal worden begraven in Israël.

Hij laat zijn ouders en twee broers achter.

 

*************************************

ENGLISH

Elan Ganeles served in the IDF and had returned to Israel for a wedding.

By Pesach Benson, TPS

The victim killed in Monday night’s terror attack was identified as Elan Ganeles, an American-Israeli citizen originally from Connecticut.

The 27-year-old Ganeles was killed when Palestinians in a car opened fire on cars at the Beit HaArava Junction on Route 90 near Jericho. Ganeles was evacuated to the Hadassah-Mt. Scopus Medical Center in Jerusalem where he was declared dead shortly after arriving.

The terrorists fled in the direction of the Aqbat Jabr Refugee Camp near Jericho. Along the way, they abandoned and burnt their car, escaping in another vehicle. They encountered police officers who fired on them. One of the terrorists was apparently wounded before getting away. The manhunt for the killers continues.

Ganeles grew up in West Hartford, Conn., where his family attended the local Orthodox Young Israel synagogue. He came to Israel in 2014, enlisted in the Israeli Defense Forces, then lived on Kibbutz Sde Eliyahu, a religious kibbutz located in northern Israel near Beit Shean. Ganeles went on to work as a computer programmer at the Finance Ministry.

He returned to the US in 2018 to enroll at Columbia University, where he studied sustainable science and neuroscience, graduating in 2022. According to his LinkedIn profile, Ganeles was currently working part-time for the university’s Center for International Earth Science Information Network as a spatial analyst.

Ganeles had returned to Israel for a wedding.

Jerusalem rabbi Shimshon Nadel, who lived in West Hartford and knew the Ganeles family, eulogized Elan in a Facebook post.

“Elan HY”D was a member of our [community] when we lived in Connecticut,” the rabbi wrote, using a Hebrew acronym that refers to a murder victim.

“I remember him as a sweet boy with a great sense of humor. He played the saxophone and we would ‘jam’ together in the Shul’s Sukkah, during Hallel on Chanukah, and musical Havdalahs. Heartbreaking,” Rabbi Nadel wrote.

Ganeles will be buried in Israel.

He is survived by his parents and two brothers.