Israëlische Olympische Teamleden worden gevangen gehouden door Zwarte September
Terrorist lived in Germany for years after 1972 massacre of Israeli athletes

Nederlands + English

Volgens een rapport in een Duits dagblad, verspreid door AFP, bleef de Palestijnse terrorist in het land met volledig medeweten van de Duitse autoriteiten.

Door World Israel News

Een van de Palestijnse terroristen verantwoordelijk voor het bloedbad van 11 Israëlische atleten in München in 1972 bleef in het land gedurende meerdere jaren met medeweten van de Duitse politie, meldde de Suddeutsche Zeitung zaterdag, volgens AFP.

Op 5 september 1972 klauterden acht leden van de terreurgroep Zwarte September – een uitloper van de Palestijnse Fatah-beweging, momenteel geleid door PA-president Mahmoud Abbas – over een hek rond het Olympisch Dorp in München. Ze schoten twee Israëlische atleten dood en gijzelden er negen. Tijdens een mislukte reddingsoperatie werden alle negen gevangenen gedood, samen met vijf van de acht terroristen en een politieagent, aldus AFP.

De drie resterende gijzelnemers werden gevangen genomen maar enkele weken later vrijgelaten in een ruil, toen terroristen op 29 oktober 1972 een vliegtuig van Lufthansa kaapten.

Volgens de Suddeutsche Zeitung, die zich beroept op een rapport in de archieven van de politie van München, verbleef een van de drie terroristen na zijn vrijlating jarenlang in Berlijn.

“De politie van München – belast met het onderzoek naar de aanslag – kreeg van de federale BKA-politie te horen dat de Palestijn in kwestie in West-Berlijn woonde en dat hij bijna dagelijks naar Oost-Berlijn ging, om te werken op het kantoor van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO),” schrijft AFP, die het Duitse dagblad citeert.

Capitulatie?

Het gerucht gaat dat het toenmalige West-Duitsland de vrijlating van de terroristen faciliteerde om verdere aanslagen op Duitse bodem te voorkomen.

“We kunnen ons de vraag stellen of de politie echt wilde optreden of dat ze wilde afzien van de arrestatie van iemand om een nieuwe aanslag door Palestijnse militanten te voorkomen” in West-Duitsland, vertelde de Duitse historicus Dominik Aufleger, die voor zijn onderzoek naar de aanslag toegang had tot dezelfde documenten als de krant, aan het Duitse dagblad, meldde AFP.

Ondertussen zei de Duitse president Frank-Walter Steinmeier eerder deze maand dat het “beschamend” was dat Berlijn 50 jaar nodig had om tot een compensatieovereenkomst te komen met de families van de Israëlische slachtoffers.

Steinmeier verklaarde tijdens een herdenkingsplechtigheid ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de Olympische Spelen van 1972:

“Als staatshoofd van dit land en in naam van de Bondsrepubliek Duitsland vraag ik uw vergiffenis voor de jammerlijk ontoereikende bescherming van de Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München en voor het jammerlijk ontoereikende onderzoek achteraf – voor het feit dat het mogelijk was wat er is gebeurd.”

De Duitse regering heeft ook bevestigd dat de families van de 11 Israëlische atleten in totaal 28 miljoen euro schadevergoeding zullen ontvangen.

De familieleden van de slachtoffers hebben jarenlang hard gewerkt om een officiële verontschuldiging van Duitsland te krijgen, toegang tot officiële papieren en een grotere compensatie dan de 4,5 miljoen euro die aan de families van de 11 gedode Olympiërs werd aangeboden, meldde AFP in de weken voorafgaand aan het akkoord.

 

ENGLISH

According to a report in a Germany daily, circulated by AFP, the Palestinian terrorist remained in the country with full knowledge of the German authorities.

By World Israel News

One of the Palestinian terrorists responsible for the 1972 Munich massacre of 11 Israeli athletes remained in the country for several years with the knowledge of German police, the Suddeutsche Zeitung reported on Saturday, according to AFP.

On September 5, 1972, eight members of the Black September terror group – an offshoot of the Palestinian Fatah movement, currently led by PA President Mahmoud Abbas – scaled a fence surrounding the Olympic Village in Munich. They shot dead two Israeli athletes and took another nine as hostages. During a bungled rescue operation, all nine captives were killed along with five of the eight terrorists and a police officer, AFP notes.

The three remaining hostage-takers were captured but released several weeks later in an exchange, when terrorists hijacked a Lufthansa plane on Oct. 29, 1972.

According to the Suddeutsche Zeitung, citing a report in the Munich police archives, one of the three terrorists resided in Berlin for years following his release.

“The Munich police – in charge of investigating the attack – was told by the BKA federal police that the Palestinian in question was living in West Berlin and that he went to East Berlin almost daily, to work at the office of the Palestine Liberation Organization (PLO),” AFP writes, citing the German daily.

Capitulation?

Word has it that then-West Germany facilitated the release of the terrorists in order to avoid further attacks on German soil.

“We can pose the question if the police really wanted to act or if they wanted to give up arresting someone to avoid a new attack by Palestinian militants” in West Germany, German historian Dominik Aufleger, who had access to the same documents as the paper for his research on the attack, told the Germany daily, AFP reported.

Meanwhile, earlier this month, German President Frank-Walter Steinmeier said it was “shameful” that it took Berlin 50 years to reach a compensation agreement with the families of the Israeli victims.

Speaking at a commemoration ceremony marking the 50th anniversary of the 1972 Olympic Games, Steinmeier stated:

“As the head of state of this country and in the name of the Federal Republic of Germany, I ask your forgiveness for the woefully inadequate protection afforded to the Israeli athletes at the Olympic Games in Munich and for the woefully inadequate investigation afterwards – for the fact that it was possible for what happened to happen.”

The German government also confirmed that the families of the 11 Israeli athletes will receive a total of 28 million euros in compensation.

Over the years, victims’ relatives worked hard to obtain an official apology from Germany, access to official papers and greater compensation than the €4.5 million offered to the families of the 11 slain Olympians, AFP reported in the weeks leading up to the agreement.