(Shutterstock)

Nederlands + English

De Amerikaanse president kondigde onlangs aan dat hij zo’n 500 miljoen dollar aan financiering had hersteld voor de PA, die onverminderd doorgaat met haar pay-for-slay beleid.

Door: World Israel News

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit zal president Joe Biden vragen om de Taylor Force Act te negeren en de financiële steun aan de PA te herstellen tijdens hun ontmoeting die voor vrijdag is gepland, meldde Palestinian Media Watch (PMW).

De PA heeft een langdurig beleid van het betalen van royale uitkeringen aan Palestijnen en hun gezinnen, die zijn veroordeeld voor terreurmisdrijven, waarvan de Israëlische regering en waakhondgroepen hebben opgemerkt dat het actief dodelijke aanvallen op Israëli’s en Joden aanmoedigt en beloont.

Taylor Force, een Amerikaanse militaire veteraan, werd vermoord door een Palestijnse terrorist tijdens een reis in 2016 naar Tel Aviv. Toenmalig president Donald Trump leidde de inspanning om een wet in zijn naam uit te voeren die de financiering van de PA stopzette totdat terroristen niet langer een inkomen van de PA ontvangen.

Pro-Palestijnse activisten hebben de bevriezing van de financiering geframed als een humanitaire kwestie, met het argument dat het geld wordt gebruikt om basisdiensten te ondersteunen en dat het achterhouden van financiële hulp een vorm van collectieve straf is.

Volgens PMW heeft de PA, ondanks de bevriezing van sommige financiële steun van de VS, onlangs de betalingen aan gevangen terroristen verhoogd, waarbij de instantie hogere bedragen betaalt aan degenen die al tientallen jaren gevangen zitten.

De gebroeders Mashahreh bijvoorbeeld – leden van de terreurgroep van Hamas die hielpen bij het plannen en uitvoeren van een busaanslag waarbij 19 mensen omkwamen – zitten al sinds 2002 in de gevangenis.

Omdat zij nu 20 jaar in de Israëlische gevangenis hebben doorgebracht, heeft de PA hen in feite een verhoging gegeven op basis van anciënniteit, door hun maandelijkse betalingen te verhogen van 7.000 tot 8.000 shekels ($2.572).

Volgens de Palestijnse media zijn er ongeveer 4.650 Palestijnen veroordeeld voor terreurmisdrijven die momenteel opgesloten zitten in Israëlische gevangenissen, waardoor zij in aanmerking komen voor een pay-for-slay salaris.

Hoewel het onduidelijk is hoeveel geld de PA elk jaar precies uitgeeft aan financiële beloningen voor gevangen terroristen, loopt het bedrag waarschijnlijk in de tientallen miljoenen shekels.

Biden kondigde onlangs aan dat hij ongeveer 500 miljoen dollar aan financiering voor de PA had hersteld, hoewel het onduidelijk is hoe hij de Taylor Force Act heeft omzeild.

 

ENGLISH:

The U.S. president recently announced that he had restored some $500 million in funding to the PA, which continues its pay-for-slay policy unabated.

By World Israel News Staff

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas will ask President Joe Biden to disregard the Taylor Force Act and restore cash aid to the PA during their meeting set for Friday, Palestinian Media Watch (PMW) reported.

The PA has a longstanding policy of paying generous stipends to Palestinians convicted of terror offenses and their families, which the Israeli government and watchdog groups have noted actively encourages and rewards deadly attacks on Israelis and Jews.

Taylor Force, an American military veteran, was murdered by a Palestinian terrorist during a trip to Tel Aviv in 2016. Then-president Donald Trump spearheaded the effort to implement a law in his name that cut off funding to the PA until terrorists no longer receive a salary from the PA.

Pro-Palestinian activists have framed the funding freeze as a humanitarian issue, arguing that the money is used to support basic services and that withholding cash aid is a form of collective punishment.

According to PMW, despite the freeze on some financial aid from the U.S., the PA has recently boosted payments to imprisoned terrorists, with the entity paying higher amounts to those who have been imprisoned for decades.

For example, the Mashahreh brothers — members of the Hamas terror group who helped plan and execute a bus bombing that killed 19 people — have been incarcerated since 2002.

Because they have now spent 20 years in Israeli prison, the PA has essentially given them a raise based on seniority, boosting their monthly payments from 7,000 to 8,000 shekels ($2,572).

According to Palestinian media, there are some 4,650 Palestinians convicted of terror offenses who are currently incarcerated in Israeli prisons, making them eligible for pay-for-slay salaries.

While it’s unclear exactly how much money the PA spends each year on financial rewards for imprisoned terrorists, the amount is likely in the tens of millions of shekels.

Biden recently announced that he had restored some $500 million in funding to the PA, though it’s unclear how he bypassed the Taylor Force Act.