Victoria Fligelman en/and Vyacheslav Golev 

Nederlands + English

Een 23-jarige veiligheidsagent werd vrijdagnacht doodgeschoten door Palestijnse terroristen bij de ingang van de stad Ariel in Samaria.

Door World Israel News

Vyacheslav Golev (Vladi), een inwoner van Beit Shemesh, stond op wacht samen met zijn verloofde, Victoria Fligelman, ook een veiligheidsagent, toen twee terroristen in een voertuig voorbijreden en van dichtbij schoten.

Op beelden van de plaats delict is te zien hoe een passagier in een blauwe Suzuki het vuur opent. Zowel de bestuurder als de passagier stapten vervolgens uit de auto en schoten verder alvorens weg te rijden.

“Toen we ter plaatse kwamen, zagen we een man van in de 20 bewusteloos met schotwonden. Hij ademde niet en had geen polsslag,” zei Magen David Adom-arts Tomer Fine.

De terreurgroep Hamas noemde de aanslag een “heroïsche operatie”.

Golev beschermde naar verluidt zijn vriendin met zijn lichaam.

“De beveiliger toonde opperste heldenmoed door het leven te redden van de vrouwelijke beveiliger die met hem samenwerkte. Teams van de welzijnsafdeling van de gemeente zijn bij de familie in deze moeilijke momenten,” zei burgemeester Aliza Bloch van Beit Shemesh, die zaterdagavond bij de familie was, in een verklaring.

Fligelman is afkomstig uit de zuidelijke Israëlische stad Ashkelon. Na de aanval gaf burgemeester Tomer Glam het gemeentebestuur van Ashkelon de opdracht om Fligelman steun te verlenen.

Golev had ouders en zeven broers en zussen.

BREAKING NEWS

Terroristen die veiligheidsagent in Ariel vermoordden zijn opgepakt alsmede de wapens die tijdens de aanval werden gebruikt, werden ook in beslag genomen.

De wapens die tijdens de aanval werden gebruikt, werden ook in beslag genomen.

De twee hoofdverdachten van de moord op de 23-jarige Vyacheslav Golev zijn zaterdagavond opgepakt, zo maakte de Israel Security Agency (SA) bekend.

De verdachten worden vastgehouden voor onderzoek door de ISA. “De veiligheidstroepen zullen actie blijven ondernemen om degenen die betrokken zijn bij – en die helpen en aanzetten tot – terrorisme aan te pakken in de ruimste zin van de wet,” aldus de ISA.

“Ik wil mijn condoleances overbrengen aan de familie van de veiligheidsagent die werd vermoord toen hij gisteravond in Ariel met zijn lichaam zijn collega beschermde tegen de terroristen,” verklaarde premier Naftali Bennett.

“Vanavond hebben de veiligheidstroepen de terroristen opgepakt. Er is geen terrorist die wij niet zullen bereiken en met wie wij geen rekening zullen vereffenen. Onze oorlog tegen het terrorisme duurt lang. Samen zullen we winnen.”


Israeli security forces block the entrance to Salfit, a village in Samaria, near Ariel, on April 30, 2022,
during searches for the terrorists who murdered security guard Vyacheslav Golev. (Nasser Ishtayeh/Flash90)

 

ENGLISH

A 23-year-old security guard was shot dead by Palestinian terrorists Friday night at the entrance to the city of Ariel in Samaria.

By World Israel News

Vyacheslav Golev (Vladi), a resident of Beit Shemesh, was standing guard together with his fiancee, Victoria Fligelman, also a security guard, when two terrorists passed by in a vehicle and fired at close range.

Footage from the scene shows a passenger in a blue Suzuki opening fire. Both the driver and the passenger then exited the car and continued shooting before driving off.

“When we arrived at the scene, we saw a man in his 20s unconscious with gunshot wounds. He was not breathing and had no pulse,” Magen David Adom medic Tomer Fine said.

The Hamas terror group called the attack a “heroic operation.”

Golev reportedly protected his girlfriend with his body.

“The security guard demonstrated supreme heroism by saving the life of the female security guard who worked with him. Teams from the municipality’s welfare department are with the family through these difficult moments,” Beit Shemesh Mayor Aliza Bloch, who was with the family Saturday evening, said in a statement.

Fligelman hails from the southern Israeli city of Ashkelon. Following the attack, Mayor Tomer Glam instructed the Ashkelon Municipality’s Welfare and Social Services administration to provide support to Fligelman.

Golev is also survived by his parents and seven brothers and sisters.

BREAKING NEW

The two main suspects in the murder of 23-year-old Vyacheslav Golev were captured Saturday evening, the Israel Security Agency (SA) announced.

The suspects are being held for investigation by the ISA. “The security forces will continue to take action to deal with those involved in – and who aid and abet – terrorism to the fullest extent of the law,” the ISA said.

“I would like to convey my condolences to the family of the security guard who was murdered as he protected his colleague from the terrorists with his body last night in Ariel,” Prime Minister Naftali Bennett stated.

“This evening the security forces apprehended the terrorists. There is no terrorist whom we will not reach and settle accounts with. Our war with terrorism is lengthy. Together we will win.”