NEDERLANDS + ENGLISH
Haar vader was een leider in een Messiaanse gemeente. Ze moest altijd netjes zijn, een voorbeeld geven. Dit is het verhaal van Jael hoe zij Yeshua werkelijk vond.

ENGLISH:
Her father was a leader in a Messianic congregation. She always had to be neat, to give an example. This is the story of Jael how she really found Yeshua.