NEDERLANDS + ENGLISH
Op 29 oktober 2014 hield Glick een toespraak in het Menachem Begin Heritage Center in Jeruzalem. Volgens ooggetuige Shay Malka (parlementaire assistent van MK Moshe Feiglin), benaderde een man op een motorfiets die sprak met een “dik Arabisch accent” Glick terwijl hij apparatuur achter in zijn auto laadde na een toespraak op een conferentie, en vroeg of hij Yehudah Glick was, voordat hij hem 4 keer in de borst schoot en wegreed.

Glick overleefde de moordaanslag, en werd voor behandeling naar het Shaare Zedek Medisch Centrum gebracht. Glick vertelde later aan een rabbijn dat de schutter zich had verontschuldigd voordat hij op hem schoot, door te zeggen: “Het spijt me zeer, maar je bent een vijand van Al-Aqsa, ik moet wel.”

Na verschillende operaties te hebben ondergaan, en zwaar verdoofd te zijn geweest, begon Glick op 5 november tekenen van verbetering te vertonen. Hij begon familieleden te herkennen, en in staat te zijn “ja” of “nee” te communiceren met een knikje van het hoofd. Op 11 november was Glick eindelijk in staat zelfstandig te ademen en te spreken. Uiteindelijk werd hij op 24 november uit het ziekenhuis ontslagen.

De politie spoorde de vermoedelijke aanvaller, Mutaz Hijazi, op in de gemengde Arabisch/Joodse wijk Abu Tor. De Israëlische politie zei dat hun pogingen tot arrestatie werden beantwoord met geweerschoten, wat resulteerde in Hijazi die werd neergeschoten en gedood.

Hijazi was lid geweest van de Islamitische Jihad en zat 11 jaar in Israëlische gevangenissen wegens veiligheidsovertredingen; de Islamitische Jihad publiceerde onmiddellijk een overlijdensbericht waarin hij als lid werd geclaimd. De directeur van de Jeruzalemse afdeling van Fatah zei: “Wij van Fatah schamen ons niet om verantwoordelijkheid te nemen voor de heldendaad die hij [Hijazi] vandaag heeft verricht.”

****************************
ENGLISH:
On 29 October 2014, Glick gave a speech at the Menachem Begin Heritage Center in Jerusalem. According to eyewitness Shay Malka (Parliamentary Assistant of MK Moshe Feiglin), a man on a motorcycle who spoke with a “thick Arab accent” approached Glick as he loaded equipment into the back of his car after speaking at a conference, and asked if he was Yehudah Glick, before shooting him in the chest 4 times and speeding off.

Glick survived the assassination attempt, and was taken to Shaare Zedek Medical Center for treatment.[ Glick later told a rabbi that the gunman had apologized before firing at him, saying: “I’m very sorry, but you’re an enemy of Al-Aqsa, I have to.”

After having undergone several surgeries, and being heavily sedated, Glick began showing signs of improvement on 5 November. He began to recognize family members, and to be able to communicate “yes” or “no” with a nod of the head. On 11 November, Glick was finally able to breathe on his own, as well as to speak. He was eventually released from hospital on 24 November.

Police traced the suspected assailant, Mutaz Hijazi, to the mixed Arab/Jewish neighborhood of Abu Tor. Israeli police said their attempts at arrest were met by gunfire, which resulted in Hijazi being shot and killed.

Hijazi had been a member of Islamic Jihad and served 11 years in Israeli prisons for security offenses; Islamic Jihad immediately published an obituary claiming him as a member. The director of the Jerusalem branch of Fatah said, “We in Fatah are not ashamed to take responsibility for the heroic act he [Hijazi] carried out today.”