NEDERLANDS + ENGLISH
Wat is Judea en Samaria? Hoe is Israël in het bezit van dit land gekomen en wie zijn de dappere mensen die zich hier hebben gevestigd en waarom?
http://www.cfoic.com Deze korte video van CFOIC Heartland (http://www.cfoic.com) legt op een heldere en inspirerende manier de basis voor de Joodse aanwezigheid in het hart van het Bijbelse Israël. Bekijk deze film en deel hem met vrienden en bekenden ver weg. Deze film is de sleutel tot een beter begrip van de nederzettingenbeweging.

ENGLISH
What is Judea and Samaria? How did Israel come to be in possession of this land and who are the brave people who have settled here and why? http://www.cfoic.com This short video from CFOIC Heartland (http://www.cfoic.com) lays the foundation for the Jewish presence in the heart of Biblical Israel in a clear and inspiring manner. Watch this film and share with friends and acquaintances far and wide. This film is the key to greater understanding of the settlement movement.