NEDERLANDS + ENGLISH

Nederlands
In deze aflevering van Joshua en Caleb Report ontmoet u AnaRina Heymann, directeur van Jerusalem Watch, een organisatie die samenwerkt met de Stad van David en die mensen van over de hele wereld in staat stelt deel te nemen aan de restauratie en wederopbouw van Jeruzalem door “Wachters op de Muren” te worden. Haar vermogen om dagelijks in Jeruzalem te leven en te ademen maakt AnaRina, in haar eigen woorden, “het gelukkigste meisje ter wereld”. Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika, werkte ze voor het Joods Agentschap in de Aliah-afdeling, waar ze mensen hielp naar Israël te verhuizen, totdat ze het niet meer kon verdragen en zijzelf alija maakte. Niet lang na haar komst naar Israël, struikelde ze over de oude stad van David en vond niet alleen een levenslange passie in de archeologie, maar ook een roeping om actief deel te nemen aan het tot leven brengen van de profetieën van de Bijbel. Wist u dat een groot deel van de oude stad van Jeruzalem niet echt de oude stad is? Weet u waar het paleis van Koning David stond of waar de oorspronkelijke muren van de stad staan? Wist u dat het oude Jeruzalem elke dag meer en meer wordt ontmaskerd en opstijgt uit al die eeuwen van stof.

English
In this episode of the Joshua and Caleb Report, meet AnaRina Heymann, the Director for Jerusalem Watch, an organization that works with the City of David, bringing individuals from around the world to take part in the restoration and rebuilding of Jerusalem through becoming “Watchmen on the Walls.”Her ability to live and breathe in Jerusalem on a daily basis makes AnaRina, in her own words, “the luckiest girl in the world.” Originally from South Africa, she worked for the Jewish Agency in the Aliyah Department, helping people move to Israel, until she couldn’t stand it any longer and made aliyah herself. Not long after coming to Israel, she stumbled upon the ancient City of David and found not only a lifelong passion in archaeology, but a calling to actively participate in bringing the prophecies of the Bible to life. Did you know that much of the Old City of Jerusalem is not really the Old City? Do you know where King David’s palace stood or where the original walls of the city are? Did you know that every day, ancient Jerusalem is being uncovered more and more and rising from all those centuries of dust?