Nederlands + English
In deze video van Proclaiming Justice tot the Nations (Gerechtigheid aan de Volken Proclameren), toont Laurie Cardoza-Moore zich bezorgd over de trend binnen het christendom die een valse leer verkondigt, de vervangingstheologie, die leert dat Gods beloften aan Israël nu aan de kerk toebehoren. Maar God heeft zijn verbond met zijn volk Israël niet verbroken.
PJTN.org 

ENGLISH
In this video from Proclaiming Justice to the Nations (Laurie Cardoza-Moore), Laurie Cardoza-Moore is concerned about the trend within Christianity that proclaims a false doctrine, the replacement theology, that teaches that God’s promises to Israel are now at the church to belong. But God did not break his covenant with his people Israel.
PJTN.org