In 2021 “was er sprake van de ergste vervolging van christenen in de geschiedenis” – met een gemiddelde van 16 christenen die elke dag om hun geloof werden vermoord. De vervolging van christenen, die al afschuwelijk was, is in de afgelopen vijf jaar met bijna 70% toegenomen, en er zijn geen tekenen dat het minder wordt. (Afbeelding bron: iStock)

Nederlands + English

Het jaar 2021 “zag de ergste vervolging van christenen in de geschiedenis” – met een gemiddelde van 16 christenen vermoord voor hun geloof elke dag.

Bron Gatestone Institute – Raymond Ibrahim

Die observatie komt uit de World Watch List-2022 (WWL-2022), onlangs gepubliceerd door de internationale humanitaire organisatie Open Doors. Het rapport maakt elk jaar een ranglijst van de top 50 landen waar christenen het meest worden vervolgd om hun geloof. De WWL gebruikt gegevens van veldwerkers en externe deskundigen om de vervolging wereldwijd te kwantificeren en te analyseren.

Volgens de WWL-2022, die 1 oktober 2020 – 30 september 2021 bestrijkt:

“meer dan 360 miljoen christenen lijden in hoge mate onder vervolging en discriminatie vanwege hun geloof – een stijging van 20 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Dit aantal vertegenwoordigt één op zeven christenen wereldwijd. Dit jaar registreert de hoogste niveaus van vervolging sinds de eerste lijst 29 jaar geleden werd gepubliceerd…”

In dezelfde verslagperiode werden 5898 christenen vermoord “om hun geloof“, een stijging van 24% ten opzichte van 2021 (toen “slechts” 4.761 christenen werden vermoord). Daarnaast werden “6175 gelovigen zonder vorm van proces vastgehouden, gearresteerd, veroordeeld of gevangengezet” en 3.829 ontvoerd.

Misschien nog meer tekenend voor de haat tegen het christendom, werden 5110 kerken en andere christelijke gebouwen (scholen, kloosters, enz.) aangevallen en ontheiligd.

Als we deze getallen omzetten in dagelijkse gemiddelden, betekenen de bovenstaande statistieken dat er elke dag over de hele wereld meer dan 16 christenen om hun geloof zijn vermoord; 27 christenen illegaal zijn gearresteerd en gevangengezet door niet-christelijke autoriteiten of ontvoerd door niet-christelijke actoren; en 14 kerken zijn vernield of ontheiligd.

Voor het eerst sinds deze WWL-rapporten werden gepubliceerd, schoot Afghanistan, dat jarenlang gewoonlijk op de tweede plaats van slechtste landen stond (na Noord-Korea) naar de eerste plaats, wat betekent dat “Afghanistan nu de gevaarlijkste plaats ter wereld is om christen te zijn”. Bovendien:

  • Christelijke mannen riskeren een bijna zekere dood als hun geloof ontdekt wordt.
  • Vrouwen en meisjes ontsnappen misschien aan de dood, maar kunnen worden uitgehuwelijkt aan jonge Talibanstrijders die uit zijn op de “oorlogsbuit”. Nadat vrouwen en meisjes verkracht zijn, worden zij verhandeld.
  • Het aantredende Taliban-regime kreeg toegang tot opnamen en verslagen die hielpen bij het identificeren van christenen. Zij werden vaak vastgehouden, om netwerken van christenen te identificeren, voordat zij werden gedood.
  • Talibanstrijders sporen nog steeds actief christenen op op basis van bestaande inlichtingen, waarbij zij soms van deur tot deur gaan om hen te vinden.

Tien andere landen kregen na Afghanistan hetzelfde predikaat van “extreme vervolging”. Het betekent dat deze plaatsen, voor christenen, slechts marginaal veiliger zijn. Het zijn: Noord-Korea (#2), Somalië (#3), Libië (#4), Jemen (#5), Eritrea (#6), Nigeria (#7), Pakistan (#8), Iran (#9), India (#10), en Saudi-Arabië (#11). In deze landen worden christenen vervolgd, variërend van lastiggevallen, geslagen, verkracht, gevangengezet of afgeslacht, alleen omdat ze christen zijn of naar de kerk gaan.

Opmerkelijk is dat de “extreme vervolging” van christenen in negen van deze top 11 van ergste landen ofwel voortkomt uit islamitische onderdrukking ofwel plaatsvindt in landen met een moslimmeerderheid. Deze situatie betekent dat 82% van de absoluut ergste vervolging plaatsvindt in naam van de islam.

Deze tendens doet zich in de hele lijst voor: de vervolging die christenen ondervinden in 39 van de 50 landen op de lijst komt ook voort uit islamitische onderdrukking of vindt plaats in landen met een moslimmeerderheid. De overgrote meerderheid van deze naties wordt geregeerd door een vorm van shari’a (islamitische wet). Deze kan ofwel rechtstreeks door de regering, ofwel door de samenleving worden afgedwongen, of vaker nog door beide, hoewel de samenleving – met name familieleden die verontwaardigd zijn over familieleden die zich hebben bekeerd – de neiging heeft ijveriger te zijn bij de toepassing ervan.

In een hoofdstuk getiteld “Emboldened: The ‘Talibanization of West Africa and beyond”, suggereert het rapport dat deze trend aan het verergeren is:

“De val van Kabul heeft wereldwijd bij andere jihadistische groeperingen een nieuwe stemming van onkwetsbaarheid aangewakkerd. Deze groepen geloven dat zij geen serieuze tegenstand van het Westen zullen ondervinden voor hun expansionistische agenda’s en maken gebruik van landen met een zwakke of corrupte regering…. In Afrika bezuiden de Sahara, waar het geweld tegen christenen al het grootst is, is het geweld door jihadisten verder toegenomen, waardoor gevreesd wordt dat een aanzienlijk deel van de regio destabiliseert….”.

In een ander deel van het rapport wordt verder uitgewerkt:

“In Nigeria en Kameroen blijft Boko Haram verwoestingen aanrichten, de Islamitische Staatgroep is actief in West-Afrika en Mozambique, en Al Shabab controleert grote delen van Somalië. Het lijkt alsof niets kan worden gedaan om de opmars van het islamitisch extremisme te stoppen.

“We weten hoe radicaal-islamitische ideologie er voor gelovigen uitziet, omdat we het in Irak en Syrië hebben gezien. Toen ISIS delen van het Midden-Oosten overnam, werden christenen geëxecuteerd, ontvoerd, seksueel misbruikt en opgejaagd. Waar groepen als Boko Haram en al Shabab actief zijn, zijn soortgelijke bedreigingen onvermijdelijk. Toen de Taliban de controle over Afghanistan overnamen, probeerden ze gematigd over te komen – maar er is geen teken dat het christendom iets anders zal zijn dan een doodvonnis.”

Hoewel de islam nog steeds het leeuwendeel van de vervolging voor zijn rekening neemt, zorgt religieus nationalisme in niet-moslimlanden ook voor een stijging in de gelederen. In Myanmar (#12),

“Bekeerlingen tot het christendom … worden vervolgd door hun boeddhistische, moslim- of tribale families en gemeenschappen omdat zij hun vroegere geloof hebben verlaten en zich daardoor hebben verwijderd uit het gemeenschapsleven. Gemeenschappen die ernaar streven ‘uitsluitend boeddhistisch’ te blijven, maken het leven van christelijke gezinnen onmogelijk door hen niet toe te staan gebruik te maken van waterbronnen in de buurt.”

Het opkomende Hindoe nationalisme heeft India gekatapulteerd naar plaats 10, onder de “extreem vervolgende” naties:

“De vervolging van christenen in India is toegenomen, omdat hindoe-extremisten het land willen zuiveren van hun aanwezigheid en invloed. De extremisten beschouwen Indiase christenen en andere religieuze minderheden niet als echte Indiërs, en vinden dat het land gezuiverd moet worden van niet-Hindoes. Dit heeft geleid tot een systematische – en vaak gewelddadige – aanpak van christenen en andere religieuze minderheden, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van sociale media om desinformatie te verspreiden en haat aan te wakkeren. De COVID-19-pandemie heeft de vervolgers een nieuw wapen in handen gegeven. In sommige gebieden zijn christenen opzettelijk over het hoofd gezien bij de lokale verdeling van overheidssteun en zijn zij er zelfs van beschuldigd het virus te verspreiden.”

Verscheidene andere landen hebben COVID-19 op de een of andere manier misbruikt om christenen te discrimineren of te vervolgen. Bijvoorbeeld, “COVID-19 gaf de Chinese autoriteiten (#17) een reden om vele kerken te sluiten – en ze gesloten te houden.”

Evenzo, in Qatar, “nam het geweld tegen christenen sterk toe omdat veel kerken gedwongen werden gesloten te blijven na de COVID-19 beperkingen.” Bovendien is Qatar – “gastheer van het wereldkampioenschap voetbal dit jaar, waar bekeerlingen uit de islam vooral te maken krijgen met fysiek, psychologisch en (voor vrouwen) seksueel geweld” – 11 plaatsen gestegen (nu 18, van 29 vorig jaar).

In Bangladesh (#29) vertelden de plaatselijke autoriteiten bekeerlingen tot het christendom die, net als hun islamitische tegenhangers, overheidssteun zochten, “terug te keren tot de islam of niets te ontvangen”. Zoals een Bengalees verklaarde: “We zien dat veel dorpelingen en buren hulp krijgen van de overheid, maar wij christenen krijgen geen enkele steun.”

In de Centraal Afrikaanse Republiek, die “zwaar getroffen werd door de COVID-19 pandemie … werd christenen overheidssteun geweigerd en werd hen verteld dat ze zich moesten bekeren tot de islam als ze te eten wilden hebben.”

Een andere opmerkelijke trend betreft het groeiende aantal intern of extern ontheemden – 84 miljoen: “Een groot aantal daarvan zijn christenen die vluchten voor religieuze vervolging. De christenen die als vluchteling in naburige moslimlanden terechtkomen “kan humanitaire en andere praktische hulp door de autoriteiten worden geweigerd”.

Bovendien:

“Christelijke vrouwen die hun huizen ontvluchten en veiligheid zoeken, melden dat seksueel geweld de belangrijkste bron van vervolging is, met meerdere meldingen van vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van verkrachting, seksuele slavernij, en meer, zowel in kampen als tijdens hun reis op zoek naar veiligheid. Armoede en onzekerheid maken hen nog kwetsbaarder, en sommigen worden tot prostitutie aangezet om te overleven. Naarmate het jihadisme zich uitbreidt en naties destabiliseert, kunnen we verwachten dat deze uittocht van christenen zich verder zal vermenigvuldigen”.

Hoewel het rapport zich beperkt tot de 50 landen die het ergst vervolgd worden, blijkt dat de vervolging in het algemeen over de hele wereld toeneemt. Hoewel Noord-Korea nu op de tweede plaats staat, legt het rapport bijvoorbeeld uit dat “de vervolgingsscore voor Noord-Korea in feite is gestegen [in vergelijking met vorig jaar], ook al is de plaats op de ranglijst gedaald”, om aan te geven hoe slecht het in het algemeen is geworden.

Ook de haatmisdaden tegen het christendom in West-Europa zijn nog nooit zo hoog geweest. Volgens een rapport van 16 november 2021 van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, was ten minste een kwart, maar aantoonbaar veel meer, van alle haatmisdrijven die in 2020 in Europa werden geregistreerd anti-christelijk – wat een stijging van 70% betekent ten opzichte van 2019. Het christendom is bovendien de religie die het meest het doelwit is van haatmisdrijven, met het jodendom op een krappe tweede plaats. Er zijn wereldwijd echter aanzienlijk minder joden (ruwweg 15 miljoen) dan christenen (2,8 miljard).

Hoewel de media zelden aangeven wie er achter deze antichristelijke haatmisdrijven zit, waarvan er veel draaien om het vernielen van kerken, is het veelzeggend dat de Europese landen die het meest te lijden hebben toevallig ook de grootste moslimbevolking van Europa hebben – namelijk Duitsland (waar antichristelijke haatmisdrijven sinds 2019 meer dan verdubbeld zijn) en Frankrijk (waar naar verluidt elke dag twee kerken worden aangevallen, sommige, zoals in de moslimwereld, met menselijke uitwerpselen).

Als een weerspiegeling van hoe erg vervolging elders in de wereld is geworden, haalde geen enkele West-Europese natie de top 50-lijst.

Uiteindelijk is misschien wel de meest verontrustende trend dat het aantal vervolgde christenen jaarlijks blijft toenemen. Volgens de nieuwste statistieken hebben 360 miljoen christenen over de hele wereld te maken met “vervolging en discriminatie op grote schaal”. Dit vertegenwoordigt een stijging van 6% ten opzichte van 2021, toen 340 miljoen christenen hetzelfde niveau van vervolging ervoeren; en dat aantal vertegenwoordigde een stijging van 31% ten opzichte van 2020, toen 260 miljoen christenen hetzelfde niveau van vervolging ervoeren; en dat aantal vertegenwoordigde een stijging van 6% ten opzichte van 2019, toen 245 miljoen hetzelfde niveau van vervolging ervoeren; en dat aantal vertegenwoordigde een stijging van 14% ten opzichte van 2018, toen 215 miljoen het aantal was.

Kortom, de vervolging van christenen, die al gruwelijk was, is de afgelopen vijf jaar met bijna 70% toegenomen, en er zijn geen tekenen dat het minder wordt.

Hoe lang zal het duren voordat deze schijnbaar onomkeerbare trend uitzaait naar de landen die momenteel worden geroemd om hun godsdienstvrijheid?

Raymond Ibrahim, auteur van Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West, is Distinguished Senior Fellow aan het Gatestone Institute, Shillman Fellow aan het David Horowitz Freedom Center, en Judith Rosen Friedman Fellow aan het Middle East Forum.
The year 2021 “saw the worst persecution of Christians in history” — with an average of 16 Christians murdered for their faith every day. The persecution of Christians, which was already horrific, has increased by nearly 70% over the last five years, with no signs of abating. (Image source: iStock)

ENGLISH

The year 2021 “saw the worst persecution of Christians in history” — with an average of 16 Christians murdered for their faith every day.

Source: Gatestone Institute – Raymond Ibrahim

That observation comes from the World Watch List-2022 (WWL-2022), recently published by the international humanitarian organization, Open Doors. The report each year ranks the top 50 countries where Christians are most persecuted for their faith. The WWL uses data from field workers and external experts to quantify and analyze persecution worldwide.

According to the WWL-2022, covering October 1, 2020 – September 30, 2021:

“over 360 million Christians suffer high levels of persecution and discrimination for their faith—a rise of 20 million from last year. The number represents one in seven Christians worldwide. This year records the highest levels of persecution since the first list was published 29 years ago…”

For the same reporting period, 5,898 Christians were murdered “for their faith,” a number representing a 24% increase from 2021 (when “only” 4,761 Christians were killed). Additionally, “6,175 believers [were] detained without trial, arrested, sentenced or imprisoned,” and 3,829 abducted.

Perhaps even more reflective of the hate for Christianity, 5,110 churches and other Christian buildings (schools, monasteries, etc.), were attacked and profaned.

Crunching these numbers into daily averages, the above statistics mean that every day around the world, more than 16 Christians were murdered for their faith; 27 were either illegally arrested and imprisoned by non-Christian authorities or abducted by non-Christian actors; and 14 churches were destroyed or desecrated.

For the first time since these WWL reports were published, Afghanistan, which for years was usually ranked the #2 worst nation (after North Korea) shot up to the #1 spot, meaning “Afghanistan is now the most dangerous place in the world to be a Christian.” Additionally:

  • Christian men are facing almost certain death if their faith is discovered.
  • Women and girls may escape death but may be married to young Taliban fighters who want the “spoils of war.” After women and girls are raped, they are trafficked.
  • The incoming Taliban regime gained access to recordings and reports that helped to identify Christians. They were often detained, in order to identify networks of Christians, before being killed.
  • Taliban fighters are still actively tracking down Christians from existing intelligence, sometimes going door-to-door to find them.

Ten other nations, after Afghanistan, received the same designation of “extreme persecution.” It means that these places, for Christians, are only marginally safer. They are: North Korea (#2), Somalia (#3), Libya (#4), Yemen (#5), Eritrea (#6), Nigeria (#7), Pakistan (#8), Iran (#9), India (#10), and Saudi Arabia (#11). In these countries, Christians face persecution ranging from being harassed, beaten, raped, imprisoned or slaughtered merely for being identified as a Christian or attending church.

Notably, the “extreme persecution” meted out to Christians in nine of these top 11 worst nations comes either from Islamic oppression or takes place in Muslim-majority nations. This situation means that 82% of the absolute worst persecution takes place in the name of Islam.

This trend affects the entire list: the persecution that Christians experience in 39 of the 50 nations on the list also comes either from Islamic oppression or occurs in Muslim majority nations. The overwhelming majority of these nations are governed by some form of shari’a (Islamic law). It can either be directly enforced by government or society or, more frequently, both, although societies — family members outraged in particular by relatives who have converted — tend to be more zealous in its application.

In a section titled, “Emboldened: The ‘Talibanization of West Africa and beyond,” the report suggests that this trend is worsening:

“[T]he fall of Kabul has fuelled [sic] a new mood of invulnerability among other jihadist groups worldwide. The groups believe that they won’t face serious opposition from the West for their expansionist agendas and are exploiting nations with weak or corrupt governments…. Sub-Saharan Africa, already the place where violence against Christians is highest, has faced further steep rises in jihadist violence, with fears that a significant part of the region faces destabilization….”

In another section, the report elaborates:

“In Nigeria and Cameroon, Boko Haram continues to wreak havoc, the Islamic State group is active in West Africa and Mozambique, and al Shabab controls large portions of Somalia. It seems like nothing can be done to stop the advance of Islamic extremism.

“We know what radical Islamic ideology looks like for believers because we’ve seen it in Iraq and Syria. When ISIS took over parts of the Middle East, Christians were executed, abducted, sexually assaulted and hunted. Where groups like Boko Haram and al Shabab are active, similar threats are inevitable. When the Taliban took control of Afghanistan, they tried to appear moderate—but there’s no sign that Christianity will be anything other than a death sentence.”

Although Islam continues to have the lions’ share of persecution, religious nationalism in non-Muslim nations is also causing them to rise in the ranks. In Myanmar (#12),

“Converts to Christianity … find themselves persecuted by their Buddhist, Muslim or tribal families and communities because they have left their former faith and have thereby removed themselves from community life. Communities who aim to stay ‘Buddhist only’ make life for Christian families impossible by not allowing them to use neighborhood water resources.”

Rising Hindu nationalism has catapulted India into #10, among the “extreme persecuting” nations:

“The persecution of Christians in India has intensified, as Hindu extremists aim to cleanse the country of their presence and influence. The extremists disregard Indian Christians and other religious minorities as true Indians, and think the country should be purified of non-Hindus. This has led to a systemic—and often violent—targeting of Christians and other religious minorities, including use of social media to spread disinformation and stir up hatred. The COVID-19 pandemic has offered a new weapon to persecutors. In some areas, Christians have been deliberately overlooked in the local distribution of government aid and have even been accused of spreading the virus.”

Several other nations have, one way or another, exploited COVID-19 to discriminate against or persecute Christians. For example, “COVID-19 gave Chinese authorities (#17) a reason to shut down many churches—and keep them shut.”

Similarly, in Qatar, “Violence against Christians rose sharply because many churches were forced to stay closed after COVID-19 restrictions.” Moreover, Qatar—”host for this year’s World Cup, where converts from Islam especially face physical, psychological and (for women) sexual violence”—jumped 11 spots (now #18, from #29 last year).

In Bangladesh (#29), local authorities told Muslim converts to Christianity who, like their Muslim counterparts, sought governmental aid, “to return to Islam or receive nothing.” As one Bangladeshi explained, “We see many villagers and neighbors receive relief aid from government support but we Christians do not get any support.”

In the Central African Republic, which was “hit hard by the COVID-19 pandemic … Christians were denied government aid and told to convert to Islam if they wanted to eat.”

Another notable trend concerns the growing number of internally or externally displaced people — 84 million: “a significant number [of whom] are Christians fleeing religious persecution.” Those Christians that end up as refugees in neighboring Muslim nations “can be denied humanitarian and other practical assistance by authorities.”

Additionally:

“Christian women fleeing their homes and seeking safety report sexual assault to be the leading source of persecution, with multiple reports of women and children subjected to rape, sexual slavery, and more, both in camps and while they journey in search of safety. Poverty and insecurity compound their vulnerability, with some drawn into prostitution to survive. As jihadism spreads and destabilizes nations, we can expect this Christian exodus to multiply further.”

Although the report is limited to the 50 worst persecuting nations, it appears that persecution in general is growing around the world. For example, although North Korea is now ranked #2, as a reflection of how bad matters have gotten overall, the report explains that “The persecution score for North Korea actually went up [compared to last year], even though its ranking went down.”

Similarly, hate crimes against Christianity in Western Europe are at an all-time high. According to a November 16, 2021 report by the Organization for Security and Co-operation in Europe, at least a quarter, though arguably much more, of all hate crimes registered in Europe in 2020 were anti-Christian — representing a 70% increase compared to 2019. Christianity is, furthermore, the religion most targeted in hate crimes, with Judaism at a close second. There are, however, significantly fewer Jews worldwide (roughly 15 million) than Christians (2.8 billion.

Although media outlets rarely identify those behind these anti-Christian hate crimes, many of which revolve around the vandalism of churches, it is telling that the European nations suffering the most also happen to have Europe’s largest Muslim populations — namely, Germany (where anti-Christian hate crimes have more than doubled since 2019) and France (where two churches are reportedly attacked every day, some, as in the Muslim world, with human feces).

As a reflection of how bad persecution has gotten elsewhere around the globe, no Western European nation made the top 50 list.

In the end, perhaps the most disturbing trend is that the number of persecuted Christians continues to grow annually. As seen, according to the newest statistics, 360 million Christians around the world are experiencing “high levels of persecution and discrimination.” This represents a 6% increase from 2021, when 340 million Christians experienced the same level of persecution; and that number represented a 31 % increase from 2020, when 260 million Christians experienced the same level of persecution; and that number represented a 6% increase from 2019, when 245 million experienced the same level of persecution; and that number represented a 14% increase from 2018, when 215 million was the number.

In short, the persecution of Christians, which was already horrific, has increased by nearly 70% over the last five years, with no signs of abating.

How long will it be before this seemingly irreversible trend metastasizes into those nations currently celebrated for their religious freedom?

Raymond Ibrahim, author of Sword and Scimitar, Fourteen Centuries of War between Islam and the West, is a Distinguished Senior Fellow at the Gatestone Institute, a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center, and a Judith Rosen Friedman Fellow at the Middle East Forum.