Als iemand de al-Aqsa Moskee heeft ontheiligd, dan zijn het moslims die in opstand komen en met stenen en vuurwerk politieagenten en Joodse bezoekers aanvallen. Moslim relschoppers — niet vreedzame Joodse bezoekers — zijn de echte bedreiging voor de heiligheid van de moskee. Afgebeeld: Israëlische brandweerlieden proberen de vlammen te doven van een boom die in brand werd gestoken door Palestijnse relschoppers op de Tempelberg in Jeruzalem, op 22 april 2022 (Foto door Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images).

Nederlands + English

Door: Gatestone Institute – Bassam Tawil

De Palestijnen herhalen opnieuw de leugen dat de al-Aqsa moskee in Jeruzalem in gevaar is omdat de Joden van plan zijn deze te “bestormen” en te “ontheiligen“.

Sommige Palestijnen en moslims zijn zelfs zo ver gegaan om de Joden ervan te beschuldigen dat zij van plan zijn de moskee te vernietigen. De nieuwste campagne van leugens en verkeerde informatie kwam op het moment dat de Joden zich op 18 mei voorbereidden om de hereniging van Jeruzalem te vieren met een vlaggenparade in de stad.

Dagenlang was de hashtag “al-Aqsa moskee is in gevaar” trending op diverse sociale media platforms, kennelijk als onderdeel van een gezamenlijke campagne om Joden zwart te maken en moslims tegen hen op te zetten.

Deelnemers aan de vlaggenparade van Jeruzalem – die elk jaar wordt gehouden – betreden nooit het terrein van de al-Aqsa moskee of de Tempelberg. Net als alle niet-moslims bezoeken Joden echter de Tempelberg op andere dagen van het jaar. Er is geen verbod op dergelijke bezoeken. In tegenstelling tot wat sommige Palestijnen beweren, zetten joodse bezoekers echter geen voet in een moskee op de Tempelberg. Zij bezoeken alleen delen van de Tempelberg die buiten staan, en onder zware politiebescherming.

Als er iemand is die de al-Aqsa moskee heeft ontheiligd, dan zijn het de moslims die in opstand komen en met stenen en vuurwerk politieagenten en Joodse bezoekers aanvallen. Moslim relschoppers — niet vreedzame Joodse bezoekers — zijn de echte bedreiging voor de heiligheid van de moskee.

De Israëlische autoriteiten hebben verduidelijkt dat de route van de “vlaggenparade” absoluut geen moskee binnengaat. Volgens een verklaring gepubliceerd door de Israëlische politie op 18 mei:

“In de afgelopen uren zijn we getuige geweest van de voortzetting van ophitsingspogingen op sociale netwerken, samen met oude video’s en documenten die uit hun verband zijn gerukt.

“Vanochtend worden de gebeden van de moslims op de Tempelberg gewoon gehouden en dat geldt ook voor het verkeer in en naar de Oude Stad. Bovendien worden de bezoeken [door niet-moslims, waaronder Joden] op de Tempelberg zoals gebruikelijk gehouden in overeenstemming met de regels van de heilige plaats.”

Toezeggingen van de Israëlische autoriteiten hebben Palestijnen en andere moslims er echter niet van weerhouden nepnieuws en laster tegen Joden te verspreiden.

Sheikh Abdel Hai Yusef, beschreven als een moslim “geleerde,” plaatste een video op Twitter waarin hij moslims opriep om samen te komen op de al-Aqsa moskee om deze te “verdedigen” tegen pogingen van “de Zionisten om de moskee te ontheiligen tijdens de zogenaamde vlaggenmars.” Hij voegde eraan toe: “Dit is de plicht van alle moslims. Iedereen die bij de moskee kan komen moet dat doen uit loyaliteit aan God en zijn profeet, Mohammed.”

De Egyptische moslim “geleerde” Sheikh Mohammed Al-Sughayyar riep moslims op om zich binnen de al-Aqsa moskee te barricaderen. Volgens de geestelijke is het de “plicht” van alle moslims om samen te komen in de moskee onder het voorwendsel dat deze “in gevaar” is.

Irans terreurproxies Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad hebben de vieringen in Jeruzalem ook gebruikt om de laster te verspreiden dat Joden van plan zijn de al-Aqsa moskee te “ontheiligen”.

Hassan Ezaddin, een Hezbollah-lid van het Libanese parlement, riep moslims ook op om “hun verantwoordelijkheid te nemen om de al-Aqsa moskee te verdedigen.”

Hamas-woordvoerder Hazem Qassem zei dat de Palestijnen niet zullen toestaan dat Israël “knoeit” met de al-Aqsa moskee. Voor Hamas en andere Palestijnen zou alleen al de aanwezigheid van Joden op hun heilige plaats en in Israël een “provocatie” zijn.

Hamas en verschillende terreurgroepen in de Gazastrook, waaronder de Palestijnse Islamitische Jihad, herhaalden ook de leugen dat “de al-Aqsa Moskee in gevaar is.” De groepen publiceerden een verklaring waarin zij zeiden dat de Israëlische “agressie tegen de al-Aqsa moskee een escalatie van de verzetsactiviteiten vereist.” Wanneer de terreurgroepen het over “verzet” hebben, doelen zij op de noodzaak van terrorisme tegen Israël, waaronder het afvuren van raketten vanuit de Gazastrook, en aanvallen door middel van steken, schieten en autorampen.

De Palestijnse Autoriteit (PA) op de Westelijke Jordaanoever heeft zich ook aangesloten bij de ophitsingscampagne tegen Israël en de Joden in de aanloop naar de vieringen in Jeruzalem. Nabil Abu Rudeineh, een woordvoerder van PA-president Mahmoud Abbas, herhaalde de dreigementen van de door Iran gesteunde terreurgroepen en moslim-“geleerden” en waarschuwde ook dat de “vlaggenparade” een “provocatie was die zou leiden tot spanning en een explosie.” Ook hij herhaalde de leugen dat Joden van plan zouden zijn de al-Aqsa moskee te “bestormen” – een verwijzing naar volkomen vreedzame tochten van Joden naar de Tempelberg.

De betrokkenheid van de PA bij de ophitsingscampagne tegen Israël en de Joden is niet nieuw. In het verleden heeft de Palestijnse Autoriteit een aantal verklaringen uitgegeven waarin de valse slogan werd gepropageerd dat de Joden van plan zijn de al-Aqsa Moskee te vernietigen.

Abbas heeft bij een aantal gelegenheden zelfs ontkend dat er een verband bestaat tussen de Joden en de Tempelberg en Jeruzalem, ondanks de vele archeologische en documentaire bewijzen die onweerlegbaar het tegendeel aantonen. De Westelijke Muur, bijvoorbeeld, die voor de Joden heilig is, is een steunmuur: alles wat over is van de Tempel van Salomo, die voor de tweede maal werd verwoest door het Romeinse Rijk in 70 na Christus. Koning Nebukadnezar II van Babylonië had hem al eerder verwoest, in 586 v. Chr. Bovendien getuigen de Bijbel, de Dode Zee-rollen, de geschriften van Josephus Flavius en de naam van het gebied Judea allemaal massaal van de aanwezigheid van Joden in de hele regio, die meer dan 3500 jaar teruggaat.

Dit standpunt, dat de Joden inderdaad een diepgewortelde band hebben met het land Israël, dat vroeger bekend stond als Kanaän, werd op 14 april opnieuw bevestigd — in de al-Aqsa Moskee — door de Palestijnse Islamitische geleerde Issam Amira:

“Het volk van Palestina heeft geen historische rechten op Palestina. Zij hebben geen recht dat 2000, 3000 of 4000 jaar teruggaat. Het recht van de Kanaänieten op Palestina is gelijk aan het recht van de farao’s op Egypte. Is het denkbaar dat een moslim in Egypte zou zeggen: “Ik ben faraon en ik ben er trots op? Welnu, het is hetzelfde als een moslim in Palestina zou zeggen: “Ik ben een Kanaäniet en ik ben er trots op. Naar de hel met je Kanaänitische identiteit en naar zijn Faraonische identiteit. Mensen, onze geschiedenis is eenvoudig en niet oud. Er mag niet gezegd worden dat de Palestijnen Kanaänitische wortels hebben. Onze geschiedenis gaat slechts 1.440 jaar terug. 1440 jaar geleden hadden we geen enkel recht. Absoluut geen. ….. Het enige wat je mag zeggen is: Oh Palestijnen, jullie zijn moslims.”

Niettemin beweerde Abbas in een toespraak bij de Verenigde Naties op 15 mei opnieuw dat er geen bewijs is van Joodse banden met de Tempelberg en de aangrenzende Westelijke Muur. “Ze [Israël] groeven onder de al-Aqsa Moskee… ze groeven overal, en ze konden niets vinden,” zei Abbas. Hij beweerde ook dat “het eigendom van Al-Buraq Wall [de Westelijke Muur] en Haram Al-Sharif [de Tempelberg] uitsluitend en alleen aan moslims toebehoort.”

De leugen dat Joden van plan zijn de moskee te vernietigen is ook niet nieuw.

In de afgelopen eeuw hebben Palestijnse leiders de leugen dat “al-Aqsa in gevaar isgebruikt om hun volk aan te sporen Joden aan te vallen. Palestijnse leiders, waaronder de grootmoefti van Jeruzalem, Haj Amin Al-Husseini, een bondgenoot van Hitler en nazi-collaborateur, en voormalig PLO-leider Yasser Arafat, hebben het bestaan van een Joodse Tempel in Jeruzalem ontkend en Israël beschuldigd van het plannen van aanvallen op de moskee.

Volgens Nadav Shragai, een ervaren journalist en deskundige op het gebied van Jeruzalem:

“De archeologische opgravingen die Israël in de loop der jaren heeft uitgevoerd in de buurt van de Tempelberg, ver van de moskeeën, zijn een prijzenswaardig wetenschappelijk en cultureel streven. Sinds de bevrijding van Jeruzalem in 1967 van de Jordaanse bezetting heeft Israël religieuze plaatsen van alle godsdiensten beschermd en de vrijheid van godsdienst voor alle volkeren gewaarborgd.”

De heropleving van de “al-Aqsa is in gevaar”-smaad maakt deel uit van een voortdurende inspanning van Palestijnen en andere moslims om Israël te delegitimeren en te elimineren. Palestijnse leiders en moslim-“geleerden” verspreiden leugens over Israël en Joden om terrorisme aan te moedigen en te rechtvaardigen.

Bovendien maakt deze laster deel uit van een langdurige poging om de 3000 jaar oude band van het Jodendom met de Tempelberg te ontkennen. De moskee wordt geenszins bedreigd door Joden, die sinds 1967 moslims toestaan de zaken van de al-Aqsa moskee te beheren via de autoriteiten van de Islamitische Waqf.

De echte bedreiging voor de moskee en andere heilige plaatsen in Jeruzalem wordt gevormd door die Palestijnen en moslims die strijdkreten gebruiken om aan te zetten tot geweld, terrorisme en Jodenhaat.

Onbegrijpelijk dat een groot deel van de internationale gemeenschap (hier,  hier,  hier en hier ), de media ( hier ,  hier en hier ), en zelfs prominente zelfverklaarde “mensenrechten” organisaties ( hier ,  hier en hier ) volharden in het belasteren van Israël en het negeren van deze verzonnen, giftige ophitsing door Palestijnse en Moslimleiders.

*******************************

 

ENGLISH
If anyone has been desecrating al-Aqsa Mosque, it is Muslims who have been rioting and using rocks and fireworks to attack police officers and Jewish visitors. Muslim rioters — not peaceful Jewish visitors — are the real threat to the sanctity of the mosque. Pictured: Israeli firefighters try to put out the flames of a tree that was set ablaze by Palestinian rioters on the Temple Mount in Jerusalem, on April 22, 2022 (Photo by Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images)

By: Gatestone Institute – Bassam Tawil

Palestinians are again repeating the lie that al-Aqsa Mosque in Jerusalem is in danger because the Jews are planning to “storm” and “desecrate” it.

Some Palestinians and Muslims have gone so far as to accuse the Jews of plotting to destroy the mosque. The latest campaign of lies and misinformation arrived as Jews, on May 18, were preparing to celebrate the reunification of Jerusalem by holding a flag parade in the city.

For days, the hashtag “al-Aqsa Mosque is in Danger” was trending on various social media platforms, evidently as part of a concerted campaign to smear Jews and rally Muslims against them.

Notably, participants in the Jerusalem flag parade — which is held every year — never enter either the premises of al-Aqsa Mosque or the Temple Mount compound. Like all non-Muslims, however, Jews do visit the Temple Mount on other days of the year. There is no ban on such visits. Jewish visitors, however, contrary to claims by some Palestinians, do not set foot inside any mosque on the Temple Mount. They tour only outdoor parts of the Temple Mount compound, and under heavy police protection.

If anyone has been desecrating al-Aqsa Mosque, it is Muslims who have been rioting and using rocks and fireworks to attack police officers and Jewish visitors. Muslim rioters — not peaceful Jewish visitors — are the real threat to the sanctity of the mosque.

Israeli authorities have clarified that the route of the “flag parade” absolutely does not include entry into any mosque. According to a statement published by the Israel Police on May 18:

“In recent hours, we have witnessed the continuation of incitement attempts on social networks, along with old videos and documents that are out of context

“This morning the prayers of the Muslims on Temple Mount are held as usual and so is the movement in and to the Old City. In addition, the visitations [by non-Muslims, including Jews] are held as usual on the Temple Mount in accordance with the rules of the holy site”

Assurances by the Israeli authorities, however, have not stopped Palestinians and other Muslims from spreading fake news and libels against Jews.

Sheikh Abdel Hai Yusef, described as a Muslim “scholar,” posted a video on Twitter in which he called on Muslims to converge on al-Aqsa Mosque to “defend” it against attempts by “the Zionists to desecrate the mosque during the so-called flag march.” He added: “This is the duty of all Muslims. Anyone who can arrive at the mosque should do so out of loyalty to God and his prophet, Mohammed.”

Egyptian Muslim “scholar” Sheikh Mohammed Al-Sughayyar called on Muslims to barricade themselves inside al-Aqsa Mosque. According to the cleric, it is the “duty” of all Muslims to converge on the mosque on the pretext that is “in danger.”

Iran’s terror proxies Hezbollah, Hamas and Palestinian Islamic Jihad have also used the celebrations in Jerusalem to spread the libel that Jews are planning to “desecrate” al-Aqsa Mosque.

Hassan Ezaddin, a Hezbollah member of the Lebanese parliament, also urged Muslims to “assume their responsibility to defend al-Aqsa Mosque.”

Hamas spokesperson Hazem Qassem said that the Palestinians will not allow Israel to “tamper” with al-Aqsa Mosque. As far as Hamas and other Palestinians are concerned, the very presence of Jews at their holy site and in Israel is supposedly a “provocation.”

Hamas and several terror groups in the Gaza Strip, including Palestinian Islamic Jihad, also repeated the lie that “al-Aqsa Mosque is in danger.” The groups published a statement in which they said that the Israeli “aggression on al-Aqsa Mosque requires an escalation of resistance activities.” When the terror groups talk about “resistance,” they are referring to the need for terrorism against Israel, including firing rockets from the Gaza Strip, and attacks by stabbing, shooting and car-ramming.

The Palestinian Authority (PA) in the West Bank also joined the campaign of incitement against Israel and Jews ahead of the celebrations in Jerusalem. Nabil Abu Rudeineh, a spokesman for PA President Mahmoud Abbas, echoed the threats by the Iranian-backed terror groups and Muslim “scholars” and also warned that the “flag parade” was a “provocation that would lead to tension and an explosion.” He, too, repeated the lie that Jews were planning to “storm” al-Aqsa Mosque – a reference to totally peaceful tours by Jews to the Temple Mount.

The PA’s involvement in the campaign of incitement against Israel and Jews is not new. In the past, the Palestinian Authority issued a number of statements propagating the false slogan that the Jews are planning to destroy al-Aqsa Mosque.

Abbas has, on a number of occasions, even denied any connection of Jews to the Temple Mount and Jerusalem, despite vast archeological and documentary evidence that incontrovertibly demonstrate the opposite. The Western Wall, for instance, sacred to Jews, is a retaining wall: all that is left of the Temple of Solomon, destroyed for a second time, by the Roman Empire in 70 CE. King Nebuchadnezzar II of Babylonia had already destroyed it before, in 586 BCE. Additionally, the Bible, the Dead Sea Scrolls, the writings of Josephus Flavius and the name of the area Judea, all massively attest to the presence of Jews throughout the region, dating back more than 3,500 years.

This view, that the Jews do indeed have a deeply-rooted connection to the land of Israel, known previously as Canaan, was reaffirmed once again on April 14 — inside al-Aqsa Mosque — by the Palestinian Islamic scholar Issam Amira:

“The people of Palestine have no historical rights to Palestine. They have no right that dates back 2,000, 3,000, or 4,000 years. The right of the Canaanites to Palestine is equal to the pharaohs’ right to Egypt. Is it conceivable that any Muslim in Egypt would say: ‘I am Pharaonic and proud of it?’ Well, it is the same if a Muslim in Palestine said, ‘I am a Canaanite and proud of it.’ To hell with your Canaanite identity and to his Pharaonic identity. People, our history is simple and it is not ancient. It must not be said that the Palestinians have Canaanite roots. Our history dates back only 1,440 years. 1,440 years ago we had no rights of any kind. Absolutely none. ….. The only thing you are allowed to say is: Oh Palestinians, you are Muslims.”

Nevertheless, in a speech at the United Nations on May 15, Abbas again claimed there is no proof of Jewish ties to the Temple Mount and its adjacent Western Wall. “They [Israel] dug under al-Aqsa Mosque… they dug everywhere, and they could not find anything,” Abbas said. He also claimed that “ownership of Al-Buraq Wall [the Western Wall] and Haram Al-Sharif [Temple Mount] belongs exclusively and only to Muslims alone.”

The lie that Jews are planning to destroy the mosque is also not new.

For the past century, Palestinian leaders have used the lie that “al-Aqsa is in danger” to incite their people to attack Jews. Palestinian leaders, including the Grand Mufti of Jerusalem, Haj Amin Al-Husseini, an ally of Hitler and Nazi collaborator, as well as former PLO leader Yasser Arafat, have denied the existence of a Jewish Temple in Jerusalem and accused Israel of planning attacks on the mosque.

According to Nadav Shragai, a veteran journalist and expert on Jerusalem:

“The archaeological digs that Israel has conducted over the years near the Temple Mount, far from the mosques, are a laudable scientific and cultural endeavor. Since liberating Jerusalem in 1967 from Jordanian occupation, Israel has protected religious sites of all faiths and ensured freedom of worship for all peoples.”

The revival of the “al-Aqsa is in danger” libel is part of an ongoing effort by Palestinians and other Muslims to delegitimize and eliminate Israel. Palestinian leaders and Muslim “scholars” spread lies about Israel and Jews to encourage and justify terrorism.

Moreover, this libel is part of a longtime effort to deny Judaism’s 3,000-year-long connection to the Temple Mount. The mosque is by no means under threat by Jews, who since 1967 have allowed Muslims to manage the affairs of the al-Aqsa Mosque compound through the authorities of the Islamic Waqf.

The real threat to the mosque and other holy sites in Jerusalem is posed by those Palestinians and Muslims who use battle cries to incite violence, terrorism and Jew-hate.

Incomprehensibly, much of the international community (here,  here,  here and here), the media (here,  here and here), and even prominent self-declared “human rights” organizations (here,  here and here) persist in defaming Israel and ignoring this fabricated, toxic incitement by Palestinian and Muslim leaders.

Bassam Tawil is a Muslim Arab based in the Middle East.