Nederlands + English

Velen zijn bekend met het Hebreeuwse woord shalom. Sjaloom betekent “vrede”. Maar wat is naast die simpele definitie de ware betekenis van “sjaloom”? De gebruikelijke westerse definitie van vrede is, de afwezigheid van conflict of oorlog, maar in het Hebreeuws betekent het zoveel meer.

Door: Firm Israel –  Doug Hershey

Definitie van Sjaloom in het Hebreeuws

Het stamwoord van Sjaloom is “shalam”. Een van de eerste gebruiken van het woord sjalam in de Thora is in Exodus 21 en 22. In deze 2 hoofdstukken wordt het 14 keer gebruikt.

Mozes geeft de mensen instructies over wat ze moeten doen als iemand materiële schade veroorzaakt of in het geval van diefstal van eigendom. Wanneer dat verlies of letsel optreedt, wordt de eigenaar beschouwd als onvolledig of dat iets hem ontbreekt. Degene die verantwoordelijk was, moest de zaken rechtzetten.

In de vertaling van Exodus 21-22 wordt shalam vertaald als “het goed maken”, “zal zeker betalen”, “volledig terugbetalen” of “herstellen”. De oude Hebreeuwse betekenis van shalam was “iets heel maken”. Niet alleen wat betreft het praktisch herstellen van verloren of gestolen spullen, maar een algeheel gevoel van volheid en volledigheid in geest, lichaam en goederen.

Heelheid en welzijn

Deze betekenis van heelheid is ingebed in het woord Sjaloom. In Genesis 43:27-28 vraagt ​​Jozef, nog steeds niet herkend door zijn broers, naar hun gezondheid en die van zijn vader.

“Toen vroeg hij hen naar hun welzijn en zei: “Is het goed met je vader, de oude man over wie je sprak? Leeft hij nog?” En zij antwoordden: “Uw dienaar, onze vader, is in goede gezondheid; hij leeft nog.” (NBG Gen 43:27-28)

In het Hebreeuws is het woord dat vertaald is als “welzijn”, “wel” en “in goede gezondheid” allemaal één woord: Sjaloom .

Is “Sjaloom” ook Arabisch?

In het Arabisch klinkt het woord voor vrede, “Salam”, bijna hetzelfde, maar verwijst naar een hoop op wereldvrede en het einde van oorlog. Echter, zoals veel originele Hebreeuwse definities, gaat Sjaloom recht naar het hart.

Ware Bijbelse sjaloom verwijst naar een innerlijk gevoel van volledigheid of heelheid.

Hoewel het de afwezigheid van oorlog kan beschrijven, verwijzen de meeste Bijbelse verwijzingen naar innerlijke volledigheid en rust.

Hoe gebruik je het woord ‘Sjaloom’?

Als je in Israël tegenwoordig iemand begroet of gedag zegt, zeg je Sjaloom . U zegt letterlijk: “moge u vol welzijn zijn” of “moge gezondheid en voorspoed op u rusten.”

In zekere zin is het een zegen bij het komen en gaan, in elk tijdsbestek, in elke situatie. Dit was precies hoe de apostel Paulus, een Joodse rabbijn, zijn 2de brief aan de Thessalonicenzen eindigde:

Moge de Heer van de vrede Zelf u te allen tijde en op elke manier vrede geven .” (2 Thessalonicenzen 3:16).

Terwijl hij zijn brief afrondde, gebruikte hij het Hebreeuwse begrip van vrede. En hij introduceerde het in een cultuur die de Heer net had leren kennen.

In modern Hebreeuws is een andere veel voorkomende begroeting “ma shlom’kha”, wat betekent “hoe gaat het met je?” Let echter op het woord sjaloom daarin. Letterlijk vraag je je af “wat is jouw volledigheid?” of: “Hoe gaat het met uw vrede?”. Dit is nog een andere manier om gezondheid en heelheid te verkondigen als je de mensen om je heen begroet.

Gebruikte Jezus het woord Sjaloom?

Ongetwijfeld. Let op wat Yeshua (Jezus) zei toen Hij de discipelen voor het eerst ontmoette na de opstanding:

Terwijl zij deze dingen vertelden, stond Hij Zelf in hun midden en zei tegen hen: “Vrede zij u.” (Lucas 24:36).

Heb er erg in dat Jezus een Hebreeuws sprekende Joodse rabbijn was, die tot Joodse discipelen in Jeruzalem sprak. Hij zou waarschijnlijk naar zijn verbijsterde vrienden hebben geglimlacht en in het Hebreeuws ” shalom lehkhem ” (vrede zij met u) hebben gezegd.

Het is niet ongewoon om deze begroeting zelfs vandaag nog in de straten van Israël te horen. In feite is het de meest voorkomende begroeting die wordt uitgewisseld tussen Hebreeuwse sprekers. En zelfs tweeduizend jaar geleden hadden de discipelen het misschien begrepen als: ” Hoe gaat het met jullie? Je hebt innerlijke rust nodig!”

De volgende keer dat je een vriend in het Hebreeuws begroet met “sjaloom” of “Hoe gaat het?”, onthoud dan dat het meer is dan een informele begroeting. U spreekt een zegen uit en wenst anderen het beste.

“Shabbat Shalom!”

Een soortgelijke begroeting die je elke week aan het einde zal horen in Joodse gemeenschappen over de hele wereld is ” Shabbat Shalom “. Nu we Sjaloom beter begrijpen, is het een prachtige openbaring als we het combineren met de betekenis van de Shabbat. Door dit te doen, kan het een van de 10 geboden nieuw leven inblazen: de shabbat eren.

Het Hebreeuwse woord Shabbat komt van het Hebreeuwse woord Lishbot wat “stoppen” betekent of het Hebreeuwse woord Lashevet wat “zitten” betekent. Hoe toepasselijk! Ons leven is in beweging, vooral vandaag. Er zijn altijd plekken om naartoe te gaan en dingen te doen.

Als we een leven leiden waarin we nooit stoppen, worden dingen stressvol, beginnen prioriteiten te verschuiven en kan onze focus op God gemakkelijk vervagen. De Heer wist dat we wekelijks zouden moeten stoppen en gaan zitten. Niet voor Hem, maar voor onszelf!

Vrede en rust

Voor degenen onder ons die graag “dingen voor elkaar krijgen”, is dit een uitdagende beslissing. Als we eerlijk zijn, gaat het vaak niet over de beslissing een ​​vrije dag te nemen, maar over een beslissing om op God te vertrouwen.

Vertrouwen we dat God in staat is om in 6 dagen voor ons te doen wat ons 7 dagen zou kosten? Vertrouwen we Hem genoeg om ons te helpen prioriteiten te stellen in ons leven en het beste leven te leiden dat Hij voor ons heeft ontworpen?

Als we alles zelf proberen te doen, worstelen we echt met vertrouwensproblemen. We werken vaak gewoon harder om de dingen in ons leven die we hebben verloren of waarvan we bang zijn om te verliezen, te herstellen. Op de lange termijn werkt dit zelden. Voer het woord Sjaloom in.

De ware betekenis van de Shabbat

Wat als we ons een dag per week niet alleen concentreren op een rustdag, maar op een dag waarop we onze heelheid kunnen herstellen? Hoe zou het zijn als we wekelijks de levenstank van ons lichaam, hart en geest volledig zouden kunnen bijvullen? Dat is wat echte sjaloom doet, als we het toestaan.

Als onze vrede vol en overvloeiend is, kunnen we erop vertrouwen dat Hij herstelt wat vorige week misschien verloren is gegaan. We kunnen vol vertrouwen verder gaan in de hoop dat we de komende week alles zullen hebben wat we nodig hebben. Dit is waar de Sabbat voor is. De Shabbat is voor Sjaloom. “Shabbat Shalom”.

Elke vrijdagavond hoor je in Israël en Joodse gemeenschappen in de hele wereld de vrolijke “Shabbat Sjaloom!” Nogmaals, dit is meer dan een groet. De bedoeling is om anderen aan te moedigen om de wekelijkse tijd, die door God is ingesteld voor herstel en voor “de dingen heel te maken” in acht te nemen.

We wensen elkaar vrede toe

Ondanks alle gekte gedurende de week, zegt ‘Shabbat Shalom’: “dat je de week mag eindigen met een rust die innerlijke vrede brengt die ons herleidt tot Degene die deze vrede geeft.”

En ook: “Dat je de volgende week mag beginnen met het gevoel dat het je aan niets ontbreekt en van innerlijke rust en volledigheid.” 

In de kern is dat waar de Shabbat over gaat! Terwijl het moderne begrip van vrede zoekt naar een onderbreking van de beroering van het leven, spreekt een Bijbelse vrede ons hart aan. Als dit de manier is waarop we Bijbelse vrede begrijpen, dan krijgen veel verzen plotseling een geheel nieuwe betekenis.

Sjaloom– de betekenis in de Bijbel

Laten we, met deze Hebreeuwse gedachte aan sjaloom in ons hoofd, eens kijken naar een paar veelvoorkomende Schriftgedeelten over vrede:

In het oude Israël

“Spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg: Zo zult u de zonen van Israël zegenen. Gij zult tot hen zeggen: De HEERE zegene u en bewaart u; De HEERE laat Zijn aangezicht over u schijnen, en is u genadig; De HERE verheft zijn aangezicht over u en schenkt u vrede.” (Numeri 6:23-26)

De context van de Aäronische Zegening is ironisch (bedoelde woordspeling). God zei tegen Aäron dat hij Israël met vrede moest zegenen terwijl ze zich klaarmaakten om het Beloofde Land te gaan veroveren.

Als vrede betekent ‘de afwezigheid van oorlog’, dan is dat niet logisch, aangezien ze binnenkort steden zouden vernietigen.

God verwees naar een innerlijke vrede en volledigheid die tot stand zou komen door zich op Hem en Zijn bescherming te richten. Dat was de zegen die Israël nodig had!

Vrede in de strijd

Israël zou zelden tijden van uiterlijke vrede ervaren, maar zelfs in het midden van de strijd zouden ze een innerlijke rust krijgen, gebracht door de aanwezigheid van de Heer, ongeacht de uiterlijke omstandigheden. Zo zou het ook voor ons moeten zijn.

Het is God die sjalom aan Israël gaf. Het was toen een geschenk zoals het voor ons vandaag de dag is. Wat zullen we kiezen? Zullen we ons concentreren op het conflict en de stress om ons heen of zullen we ervoor kiezen om te leven en te wandelen in de sjaloom die ons wordt aangeboden?

We zijn in staat om volledige vrede in ons hart te hebben, zelfs als we te maken hebben met de schijnbaar rommelige chaos van levensgebeurtenissen die ons omringen.

Jeruzalem, stad van vrede

“ Vraag om vrede voor Jeruzalem : Dat rust hebben die van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.” (Psalm 122:6-7 NBV)

Tegenwoordig bidden velen voor de vrede van Jeruzalem vanwege de toenemende dreiging van Israëls vijanden. Deze aansporing om te bidden is echter niet zo dat Israël zonder conflict kan leven. Het is zodat Jeruzalem zijn bestemming kan vervullen zoals bepaald door de Enige die volledig herstel kan brengen in de stad, die Jezus “de stad van de grote Koning” noemde.

Download hier Hoe te Bidden Voor Israël PDF Gebedsgids

Psalm 122:6-7 zou moeten dienen als een gebed voor Israëls geestelijke opwekking. Vers 7 zegt dat we bidden voor vrede binnen de muren en paleizen van Jeruzalem. Dat is waar echte Bijbelse vrede wordt gevonden, vanbinnen.

Bid voor de volheid en het herstel van Jeruzalem voor alle dingen die haar zijn afgenomen. We bidden dat de stad alles wordt wat God voor haar heeft voorbestemd.

De Prins van de Vrede

Ons gebed is dat er zo’n heelheid en veiligheid gevonden mag worden in haar paleizen dat het overloopt naar anderen toe. En het allerbelangrijkste: bid dat de Vredevorst komt en zal regeren in Zijn stad van vrede!

Zoals geprofeteerd in Jesaja 9:6, kan naar dit Kind dat ons is geboren worden verwezen als de “Prins van innerlijke volheid [Vrede]” en is het de Enige die dit soort innerlijke vrede en rust kan geven. De vredesstad zal geheel (of “heilig”) compleet zijn, wanneer de Vredevorst Zijn Koninkrijk vestigt.

Vanuit dit perspectief bidden we, wanneer we Psalm 122 bidden voor de vrede van Jeruzalem, om meer dan een uiterlijke vestiging van veiligheid en zekerheid. We bidden om de terugkeer van Israëls Messias, de Vredevorst, om Zijn troon in Jeruzalem te vestigen.

Vrede op aarde

Engelen verschenen aan herders in Bethlehem en brachten goed nieuws van grote vreugde die voor alle mensen zal zijn (Lukas 2:10). Na instructies over hoe de baby te vinden, verschenen er nog veel meer engelen die de volgende verklaring verkondigden:

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde, goede wil jegens de mensen! (Lucas 2:14)

Engelen zijn boodschappers van God. Ze kennen Zijn aanwezigheid en hoe Zijn karakter is. Zij verblijven voortdurend in de aanwezigheid van de volheid van Zijn Sjaloom . Maar de gebeurtenis dat Jezus op aarde was geboren, maakte grote indruk!

De liefde en vrede van God

Met hun begrip van wie God is, en van Zijn karakter van liefde en vrede, hadden ze het zo kunnen zeggen:

Eer aan God op de hoogste plaats! Niemand is liefdevoller en genereuzer dan Degene die pure Vrede verpersoonlijkt onder zondige mensen! Wat een wereldschokkend plan! De volheid van Vrede is nu fysiek op aarde als een liefdevol geschenk aan alle mensen die Hij begunstigt! ” 

De engelen zeiden niet: “Ok, Jezus is gekomen, dus je kunt stoppen met vechten”. Dat was niet de vrede die ze bedoelden. Het was hun pure verbazing dat Degene die ze prezen, Zichzelf in een lichaam plaatste van volmaakte Vrede op aarde. Hij deed het als een geschenk. Glorie aan God in de hoogste plaats!

Wat zei Jezus over vrede?

“Gezegend zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God genoemd worden.” (Mattheüs 5:9)

In dit vers verwijst Jezus niet naar bemiddelaars of politieke onderhandelaars, maar naar degenen die een innerlijk gevoel hebben van de volheid en veiligheid die alleen beschikbaar is voor hen die zoon/dochter van God zijn.

In het Bijbelse Hebreeuwse begrip van sjaloom, komt een mens op het punt dat er zoveel sjaloom is dat men ervan overloopt en het weer doorgeeft aan anderen. En dus, als je aan anderen vrede doorgeeft en hen innerlijk compleet maakt, word je een vredestichter.

Jezus zei dat deze vredestichters zonen van God zullen worden genoemd. Jezus werd de Zoon van God genoemd. Door Gods onbevattelijke vrede met anderen te delen, worden we net als Jezus.

Mensen van Sjaloom

Hoe komen we aan deze innerlijke rust, volledigheid en heelheid? Er zijn velen over de hele wereld die op meerdere manieren naar innerlijke vrede zoeken.

Hoewel er een volmaakte vrede is die voortkomt uit het vertrouwen op God (Jesaja 26:3), gaat Jezus nog een stap verder. Als een geschenk van Zichzelf aan Zijn discipelen maakt Hij een duidelijk onderscheid:

“Vrede laat ik met u; Mijn vrede geef ik je; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die aan jou. (Johannes 14:27). 

 

 

ENGLISH

Many are familiar with the Hebrew word shalom. Shalom means “peace” in English. But beyond that simple definition, what is “shalom’s” true meaning? The common western definition of peace is — the absence of conflict or war — but in Hebrew it means so much more.

By: Firm Israel –  Doug Hershey


Definition of Shalom in Hebrew

The root word of Shalom is “shalam”. One of the first uses of the word shalam in the Torah is in Exodus 21 and 22. In these 2 chapters, it is used 14 times.

Moses is giving instructions to the people about what to do when someone causes material loss or in the case of theft of property. When that loss or injury occurs, the owner is considered lacking or not complete. The one responsible was to make things right.

In the translation of Exodus 21-22, shalam is translated as “make it good”, “shall surely pay”, “make full restitution” or to “restore”. The ancient Hebrew meaning of shalam was “to make something whole”. Not just regarding practical restoration of things that were lost or stolen. But with an overall sense of fulness and completeness in mind, body and estate.

Wholeness and Well-being

This meaning of wholeness carries over into the word Shalom. In Genesis 43:27-28, Joseph, still unrecognized by his brothers, is asking about their health and his father’s health.

“Then he asked them about their well-being, and said, “Is your father well, the old man of whom you spoke? Is he still alive?” And they answered, “Your servant our father is in good health; he is still alive.” (NKJV Gen 43:27-28)

In Hebrew, the word translated as “well-being”, “well”, and “in good health” is all one word – Shalom.

Is “Shalom” also Arabic?

In Arabic the word for peace, “Salam” sounds very similar yet refers to a hope of world peace and the end of war. However, like many original Hebrew definitions, Shalom goes straight the heart.

True biblical shalom refers to an inward sense of completeness or wholeness.

Although it can describe the absence of war, a majority of biblical references refer to an inner completeness and tranquility.

How do you use the word ‘Shalom’?

In Israel today, when you greet someone or say goodbye, you say, Shalom. You are literally saying, “may you be full of well-being” or, “may health and prosperity be upon you.”

In a way, it is a blessing for coming and going, in any time frame, in any situation. This was exactly how the Apostle Paul, a Jewish Rabbi, ended his 2 Letter to the Thessalonians: Now may the Lord of peace Himself give you peace at all times and in every way.” (2 Thessalonians 3:16).

As he was wrapping up his letter, he was teaching the Hebrew understanding of peace. And he was introducing it to a culture that was just getting to know the Lord.

In modern Hebrew, another common greeting is “ma shlom’kha” which means “how are you?” Yet, notice the word shalom in there. Quite literally you are asking “what is your completeness?” or, “how is your peace?”. It is yet another way to proclaim health and wholeness as you greet those around you.

Did Jesus use the word Shalom?

Undoubtedly. Notice what Yeshua (Jesus) said when He first met the disciples after the resurrection:

While they were telling these things, He Himself stood in their midst and said to them, “Peace be to you.” (Luke 24:36).

Remember, Yeshua is a Hebrew speaking Jewish Rabbi, speaking to Jewish disciples in Jerusalem. He probably would have smiled at his stunned friends and said in Hebrew “shalom lehkhem” (Peace to you).

It is not uncommon to hear this greeting on the streets of Israel even today. In fact, it is the most common greeting exchanged between Hebrew speakers. And even two thousand years ago, the disciples might have heard it as, “how are you guys? You need some inner peace!”

The next time you greet a friend in Hebrew to say “shalom” or “How are you?”, remember that it’s more than a casual greeting. You are speaking a blessing and wish well-being on others.

Shabbat Shalom!

A similar greeting that you would hear at the end every week in Jewish communities around the world is “Shabbat Shalom”. Now with a better understand of Shalom, it’s a beautiful revelation when we combine it with the meaning of Shabbat. By doing so, it can bring new life to one of the 10 Commandments: to honor the Sabbath.

The Hebrew word Shabbat comes from the Hebrew word Lishbot which means “to stop” or the Hebrew word Lashevet which means “to sit”. How appropriate! Our lives are on the move, especially today. There are always places to go and things to do.

When we continue to live a non-stop lifestyle, things become stressful, priorities begin to shift and our focus on God can easily fade. The Lord knew that we would need to stop and to sit, on a weekly basis. Not for His sake but for ours!

Peace and Rest

For those of us who like to “get things done”, this is a challenging decision. If we are honest, it’s often not a decision of taking a day off, but a decision of to trust God.

Do we trust that God is able to do for us in 6 days what would take us 7 days to complete? Do we trust Him enough to help us prioritize our lives and live the best life He designed for us?

When we try to do everything by ourselves, we are really struggling with trust issues. We often just work harder trying to make whole the things in our lives that we have lost or that we are afraid to lose. In the long run, this rarely works. Enter the word, Shalom.

The True Meaning of Shabbat

What if one day a week, we focused on not just a day of rest but a day of getting our wholeness restored? What if weekly we could completely refill our life tank in our bodies, hearts and minds? That is what true shalom does, if we allow it.

When our peace is full and overflowing, we are able to trust Him to restore what may have been lost last week. We can confidently move forward in hope that we will have all that we need in the week ahead. This is what Shabbat is for. Shabbat is for Shalom. Shabbat Shalom.

Every Friday evening in Israel and Jewish communities around the world, you’ll hear the joyful Shabbat Shalom! Again, this is more than a greeting. Its intent is a hope to encourage others to enter the weekly time of restoration and of “making things whole” that was appointed by God.

Wishing Peacefulness to Each Other

Despite all the craziness throughout the week, Shabbat Shalom is saying: “may you end the week with a rest that brings that inner peace that recenters us on the One who gives it.”

And also: “May your next week begin with that sense of inner rest and completeness, where nothing is lacking.” 

At its very core, that is what Shabbat is about! While the modern understanding of peace is looking for a break from life’s turmoil, a biblical peace addresses our hearts. If this is the way we understand biblical peace, then suddenly many verses take on a whole new meaning.

Shalom Meaning in the Bible

With this Hebrew thought of shalom in mind, let’s look at a few common Scriptures about peace:

In Ancient Israel

“Speak to Aaron and to his sons, saying, ‘Thus you shall bless the sons of Israel. You shall say to them: The LORD bless you, and keep you; The LORD make His face shine on you, And be gracious to you; The LORD lift up His countenance on you, And give you peace.’” (Numbers 6:23-26)

The context of the Aaronic Blessing is ironic (pun intended). God told Aaron to bless Israel with peace while they were getting ready to go conquer the Promised Land.

If peace means “the absence of war,” then this doesn’t make sense, since they would soon be destroying cities.

God was referring to an inner peace and completeness brought on by sharing in His countenance and His protection. That was the blessing that Israel needed!

Peace in Battle

Israel was to rarely experience times of outward peace, but even in the midst of battle, they were to have an inward rest brought on by the presence of the Lord, regardless of the outward circumstances — so it should be for us as well.

It is God who was giving shalom to Israel. It was gift then as it for us today. Which will we choose? Will we focus on the conflict and stress around us or will be choose to live and walk in the shalom that is offered to us?

We are able to be at full peace in our hearts, even while dealing with the seemingly messy chaos of life events surrounding us.

Jerusalem, City of Peace

Pray for the peace of Jerusalem: May they prosper who love you. May peace be within your walls, and prosperity within your palaces.” (Psalm 122:6-7)

Today many are praying for the peace of Jerusalem due to the rising threat from Israel’s enemies. However, this exhortation to pray is not so Israel can live without conflict. It is so that Jerusalem can fulfill its destiny as set by the only One who can bring complete restoration to the city, which Jesus referred to as “The city of the great King.”

Download How To Pray For Israel PDF Prayer Guide Here

Psalm 122:6-7 should serve as a prayer for Israel’s spiritual revival. Verse 7 says that we are praying for peace within Jerusalem’s walls and palaces. That is where true biblical peace is found — within.

Pray for the fullness and restoration of Jerusalem for all the things that have been taken from her. We pray for the city become all that God has destined it to be.

The Prince of Peace

Our prayer is that there may be such wholeness and safety found in her palaces that it overflows to others. And most importantly, pray for the Prince of Peace to come and reign in His city of peace!

As prophesied in Isaiah 9:6, this Child born to us could be referred to as the “Prince of inner fulness [Peace]” and is the only One who can give this type of internal peace and rest. The city of peace will be wholly (or “holy”) complete, when the Prince of Peace establishes His Kingdom.

From this perspective, when we are praying Psalm 122 for the peace of Jerusalem, we are praying for more than an outward establishment of safety and security. We are praying the return of Israel’s Messiah, the Prince of Peace, to establish His throne in Jerusalem.

Peace on Earth

Angels appeared to shepherds in Bethlehem, bringing good news of great joy which shall be to all people (Luke 2:10). After instructions on how to find the baby, many more angels appeared proclaiming the following statement:

Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men! (Luke 2:14)

Angels are messengers of God. They know His presence and what His Character is like. They continually dwell in the presence of the fullness of His Shalom. Yet, the event of Jesus being born on earth simply blew them away!

The Love and Peace of God

With their understanding of who God is, and of His love and peace that are His character, they could have said it like this:

Glory to God in the most high place! No one is more loving and generous than the One who personified pure Peace among sinful men! What an earth-shaking plan! The fulness of Peace is now physically on earth as a loving gift to all men whom He favors!” 

The angels were not saying “Ok, Jesus has come, so you can stop fighting”. That wasn’t the peace they mentioned. It was their sheer amazement that the One whom they praised, placed Himself in the embodiment of perfect Peace on earth. He did it as a gift. Glory to God in the highest place!

What did Jesus say about peace?

“Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.” (Matthew 5:9)

In this verse, Jesus is not referring to mediators or political negotiators, but to those who carry an inward sense of the fullness and safety that is only available through son-ship with God.

In the biblical Hebrew understanding of shalom, there is a point at which you have so much shalom that it spills out from you, and is repaid or rendered to others. And so, as you make others peaceful and inwardly complete, that makes you a peacemaker.

Jesus said these peacemakers will be called sons of God. Jesus was called the Son of God. By sharing God’s uncontainable peace with others, we become just like Jesus.

People of Shalom

How do we get this inner rest, completeness and wholeness? There are many throughout the world who are seeking an inner peace in multiple ways.

While there is a perfect peace that comes from trusting God (Isaiah 26:3), Jesus takes it a step further. As a gift from Himself to His disciples, He makes a clear distinction: “Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives do I give to you. (John 14:27).