NEDERLANDS + ENGLISH
Wij horen vaak beweringen dat de Palestijnen een 5.000 jaar oud en inheems volk zijn, waaronder de bewering dat Jezus een Palestijn was. In een sterk gepolitiseerde publieke opiniestrijd is het de moeite waard te vragen: wat is feit en wat is fictie?

ENGLISH
We often hear claims about the Palestinians being a 5,000 years ancient and indigenous people, including the claim that Jesus was a Palestinian. In a highly politicized public opinion war, it’s worth asking: what’s fact and what’s fiction?