NEDERLANDS + ENGLISH
Ambassadeur Danny Ayalon verspreidt de waarheid over de VN. Hypocrisie en cynisme hebben de Verenigde Naties overgenomen, de daders van delegitimisering en Israël-boycotters maken gebruik van het imago van de VN als pleitbezorger van de mensenrechten om anti-Israël resoluties aan te nemen die Israël proberen te isoleren. Het is belangrijk om de waarheid te verspreiden dat de VN is omgevormd tot een politieke arena door ondemocratische staten die de mensenrechten met voeten treden, en VN-resoluties moeten dienovereenkomstig worden behandeld”.

ENGLISH
Ambassador Danny Ayalon spreads the truth about the UN. Hypocrisy and cynicism have taken over the United Nations, the delegitimization perpetrators and Israel boycotters take advantage of the UN’s image as an advocate of human rights in order to pass anti-Israeli resolutions which attempt to isolate Israel. It is important to spread the truth that the UN has been transformed into a political arena by undemocratic states who trample on human rights, and UN resolutions must be treated accordingly”.