Nederlands + English

Het Weizmann Instituut van Wetenschappen, dikwijls aangeduid als Weizmann Instituut, is een universiteit en onderzoekscentrum in Rehovot, Israël. Het instituut biedt masteropleidingen en promotietrajecten aan in de richtingen wiskunde, informatica, natuurkunde, scheikunde, biochemie, en biologie. https://www.weizmann.ac.il/pages/

ENGLISH:
The Weizmann Institute of Sciences, often referred to as the Weizmann Institute, is a university and research center in Rehovot, Israel. The institute offers master’s programs and PhD programs in mathematics, computer science, physics, chemistry, biochemistry and biology.
https://www.weizmann.ac.il/pages/