Arabische Israëli’s gearresteerd voor ISIS-terreurcomplot Mohammed Agbaria (links) en Abed Jabarin (rechts.) (Shin Bet)
Arab Israelis arrested for ISIS terror plot Mohammed Agbaria (left) and Abed Jabarin (right.) (Shin Bet)

Nederlands + English

De drie mannen oefenden met schieten en waren van plan om met jihadisten in het buitenland te vechten, en planden vervolgens om naar Israël terug te keren om terreuraanslagen te plegen.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet kondigde maandagmiddag aan dat een aanklacht is ingediend tegen de drie Arabische Israëli’s die banden hebben met de terreurgroep ISIS voor een complot om aanslagen te plegen binnen Israël, als ook om zich aan te sluiten bij de jihadistische activiteiten van de groep in het buitenland.

Na een maandenlang onderzoek werden Muhammad Farouk Yosef Agbaria, 21, en Abdel Mahdi Masoud Muhammad Jabarin, 21, in juli 2022 gearresteerd.

Agbaria en Jabarin, beiden inwoners van Umm al-Fahm, een Arabische stad in het noorden van Israël, werd eerder door de autoriteiten onderzocht vanwege zijn banden met ISIS.

Volgens de aanklacht beraamden Agbaria en Jabarin een terreuraanslag in Israël onder auspiciën van ISIS.

Het duo, dat zich volgens het bureau identificeert met “een extremistische salafi-jihadistische ideologie”, had online inhoud bekeken die in verband wordt gebracht met de terreurgroep, waaronder video’s van onthoofdingen en bloederige beelden van slagvelden.

Beide mannen hadden onlangs ook paspoorten aangevraagd, met het doel naar het buitenland te reizen om zich bij ISIS-strijders aan te sluiten. Het agentschap zei dat Agbaria en Jabarin een ontmoeting hadden met een derde inwoner van Umm al-Fahm, die naar Israël was teruggekeerd nadat hij in het buitenland ISIS-training had gevolgd.

De mannen probeerden te trainen voor de strijd, door conditie training en schietoefeningen in de aanloop naar hun reis. Omdat Jabarin uitgebreid onderzoek had gedaan naar ISIS-gevechten in Nigeria, wordt aangenomen dat de mannen van plan waren naar het West-Afrikaanse land te reizen om daar islamistische strijders te steunen.

Een week na de aanhouding van Agbaria en Jabarin arresteerden de veiligheidsdiensten Muhammad Al-Rafaieh, 30, wegens zijn banden met ISIS.

Al-Rafaieh, een inwoner van een bedoeïenengemeenschap in de zuidelijke Negev-woestijn, gaf tegenover onderzoekers toe dat hij “zich identificeerde met de ISIS-organisatie en de ideeën en doelstellingen van de organisatie steunde, en zelfs samen met anderen schiettrainingen volgde, met het doel zich bij de organisatie aan te sluiten en in haar gelederen in Israël te vechten wanneer de tijd daar is.”

In een verklaring beloofde de Shin Bet dat het “alle maatregelen die het tot zijn beschikking heeft zal aanwenden om [het risico te beperken dat wordt gevormd door] extreme islamitische ideologieën, en om alle intenties de veiligheid van de Staat Israël te schaden bij voorbaat te verijdelen…en zal iedereen die betrokken is bij terroristische activiteiten vervolgen met alle mogelijkheden in de zin van de wet.”

Eind maart 2022 openden twee aan ISIS gelieerde Arabische Israëlische neven uit Umm al-Fahm het vuur op een bushalte in Hadera, waarbij twee agenten van de grenspolitie werden gedood en verscheidene burgers werden verwond. De terroristen werden tijdens de aanval gedood.

 

ENGLISH

The three men reportedly practiced shooting, intended to fight with jihadists abroad, and then planned to return to Israel to commit terror attacks.

By Lauren Marcus, World Israel News

The Israeli Shin Bet security agency announced Monday afternoon that an indictment has been filed against three Arab Israelis associated with the ISIS terror group for a plot to carry out attacks within Israel as well as to join the group’s jihadist activities abroad.

Following a months-long investigation, Muhammad Farouk Yosef Agbaria, 21, and Abdel Mahdi Masoud Muhammad Jabarin, 21, were arrested in July 2022.

Agbaria  and Abarin, both residents of Umm al-Fahm, an Arab city in northern Israel, Jabarin was previously investigated by authorities over his links to ISIS.

According to the indictment, Agbaria and Jabarin plotted to carry out a terror attack in Israel under the auspices of ISIS.

The pair, whom the agency said identify with “an extremist Salafi-Jihadist ideology,” had viewed online content associated with the terror group, including watching videos of beheadings and gory battlefield footage.

Both men had also recently applied for passports, with the goal of traveling abroad to join ISIS fighters. The agency said that Agbaria and Jabarin met with a third resident of Umm al-Fahm, who reportedly returned to Israel after undergoing ISIS training abroad.

The men attempted to train for combat, adopting a fitness regime and practicing shooting in the lead-up to their journey. Because Jabarin had extensively researched ISIS fighting in Nigeria, it’s believed that the men had intended to travel to the West African country to support Islamist fighters there.

A week after Agbaria and Jabarin were detained, security forces arrested Muhammad Al-Rafaieh, 30, for his affiliation with ISIS.

Al-Rafaieh, a resident of a Bedouin community in the southern Negev desert, admitted to investigators that he “identified with the ISIS organization and supported the organization’s ideas and goals, and even carried out shooting training together with others, with the aim of joining the organization and fighting in its ranks in Israel when the time comes.”

In a statement, the Shin Bet pledged that it “will leverage all the measures at its disposal in order to [mitigate the risk posed by] extreme Islamic ideologies, and to thwart in advance any intentions to harm the security of the State of Israel…and will prosecute to [the fullest extent of the] law all those involved in terrorist activities.”

In late March 2022, two ISIS-affiliated Arab Israeli cousins from Umm al-Fahm opened fire at a bus stop in Hadera, killing two Border Police officers and wounding several civilians. The terrorists were killed during the attack.