Mossad logo [Wikipedia]

Drie officieren van de Israëlische inlichtingendienst Mossad hebben in een jaar tijd zelfmoord gepleegd, aldus Israëlische media.

Bron: Middle East Monitor

Het Israëlische Channel 12 meldde dat Mossad-officier Ayalon Shapira de eerste officier was die op 26 maart 2020 zelfmoord pleegde.

Zijn vader noemde psychologische problemen voor de zelfmoord van zijn zoon, en zei dat de Mossad-officier gewend was naar een psychiater te gaan.

De tweede zelfmoordzaak werd drie maanden na de dood van Ayalon geregistreerd. Een andere Mossad agent doodde zichzelf op zijn werkplek negen maanden later, maar de media zender gaf geen verdere details.

In een verklaring zei de Mossad dat het leert van deze zelfmoordgevallen en werkt aan het verbeteren van de mechanismen en instrumenten waarover het beschikt om dergelijke zelfmoorden in de toekomst te voorkomen.

 

ENGLISH

Three officers in Israel’s intelligence service Mossad have committed suicide in one year, according to Israeli media.

Source: Middle East Monitor

Israeli Channel 12 reported that Mossad officer Ayalon Shapira was the first officer to commit suicide on March 26, 2020.

His father cited psychological problems for his son’s suicide, saying the Mossad officer used to go to a psychiatrist.

The second suicide case was registered three months after Ayalon’s death. Another Mossad agent killed himself in his workplace nine months later, but the channel didn’t provide further details.

In a statement, Mossad said it is learning from these suicide cases and is working to improve mechanisms and tools at its disposal to prevent occurrence of these suicides in the future.