De plaats van de aanslag in Ariel  – The scene of the attack in Ariel
(Photo: Elisha Ben Kimon)

Nederlands + English

Vanmorgen zijn drie Israëli’s gedood en verscheidene gewonden gevallen bij een terreuraanslag waarbij op verschillende plaatsen in de buurt van Ariel een steekpartij en een auto werden geramd.

Bron:Ynet

Magen David Adom nationale hulpdiensten melden dat mensen gewond raakten, sommige ernstig; vermeende aanvaller geneutraliseerd toen hij probeerde te vluchten; Lapid zegt dat veiligheidstroepen oorlog tegen terreur “elke dag opnieuw” voeren

De nationale hulpdiensten van Magen David Adom zeiden dat zij om 9.28 uur een eerste melding ontvingen over de aanval.

De paramedici kwamen ter plaatse en hebben verschillende slachtoffers behandeld, waaronder een man van 40 in kritieke toestand, een man van 40 in ernstige toestand en een man van 30 in redelijke toestand.

De medische teams hebben drie van de slachtoffers overgebracht naar het Beilinson Ziekenhuis in de Israëlische centrale stad Petah Tikva.

De plaats van de aanslag in Ariel
(Foto: Shaul Golan)

De vermoedelijke terrorist stak kennelijk eerst een beveiliger neer bij de ingang van het tankstation in de stad, ging vervolgens het pand binnen en viel nog vier mensen aan met een mes.

Na de drie te hebben neergestoken, vluchtte de terrorist in een voertuig richting snelweg 5, waar hij een andere persoon verwondde door hem omver te rijden. Kort daarna stopten een legermacht en beveiligers zijn stormloop en neutraliseerden hem door in zijn richting te schieten.

Een medewerker van het tankstation zei: “De pompbediende die bij het station was kwam de winkel binnen rennen en riep ‘aanval, aanval’. Ik ging naar buiten en zag de terrorist met het mes door het tankstation rennen nadat hij verschillende mensen had neergestoken.”

De plaats van de aanslag (Foto: MDA)

Premier Yair Lapid betuigde zijn medeleven aan de families van de slachtoffers en wenste een spoedig herstel “Wij bestrijden het terrorisme meedogenloos en met volle kracht. We zijn er onlangs in geslaagd om brede terreurinfrastructuren te ontmantelen, maar we moeten deze oorlog elke dag opnieuw voeren.”

Yossi Dagan, het hoofd van de Regionale Raad van Shomron, zei dat de aanval het gevolg was van “de verslechtering van de veiligheid en de nalatigheid van de vertrekkende regering.”

“We moeten militair optreden tegen de Palestijnse Autoriteit en de afschrikking herstellen. Zo niet, dan zal deze golf van terreur erger worden.”

 

ENGLISH

Three Israelis were killed and several wounded in a terror attack involving a stabbing and a car ramming in several locations near Ariel this morning.

Source Ynet

Magen David Adom national emergency services say people were wounded, some seriously; alleged assailant neutralized while trying to flee; Lapid says security forces fight war against terror ‘everyday anew’

The Magen David Adom national emergency services said they received an initial report about the attack at 9:28am.

The paramedics said they provided treatment on the scene to several victims, including a man in his 40s in critical condition, a man in his 40s in serious condition, and a man in his 30s in a moderate condition.

The medical teams evacuated three of the victims to Beilinson Hospital in the Israeli central city of Petah Tikva.

The scene of the attack in Ariel
(Photo: Shaul Golan)

The suspected terrorist apparently first stabbed a security guard at the entrance to the gas station in the city, then entered the premises and attacked four more people with a knife.

After stabbing the three, the terrorist fled on a vehicle toward Highway 5, where he wounded another person by running him over. Shortly after, a military force and security guards stopped his spree and neutralized him by firing at his direction.

An employee at the gas station said: “The refueler who was at the station entered the store and shouted ‘attack, attack’. I went outside and saw the terrorist with the knife, running through the station after stabbing several people.”

The scene of the attack (Photo: MDA)

Prime Minister Yair Lapid sent his condolences to the families of the victims and wished for a speedy recovery “We are fighting terrorism relentlessly and with full force. We have recently succeeded in dismantling wide terror infrastructures, but we have to wage this war everyday anew.”

Yossi Dagan, the head of the Shomron Regional Council, said the attack was a result of “the deterioration in security and negligence of the outgoing government.”

“We need to act militarily against the Palestinian Authority and restore deterrence. If not, this wave of terror will get worse.”